Charitní „obchůdek“ podpořil Benefiční koncert

Charitní „obchůdek“ podpořil Benefiční koncert

V únoru jsme pořádali benefiční koncert „Děkujeme Vám“. Vedle hudebního a divadelního programu, kterého se aktivně zúčastnilo na pódiu 50 dětí, byl pro děti připraven i doprovodný program. Jakou roli v něm hrál Charitní „obchůdek"? Čtěte dále.

Protože dle očekávání dorazilo na koncert kromě samotných účinkujících ještě spoustu dalších dětí – tříkrálových koledníků, rodiných příslušníků a kamarádů účinkujících, … Aby se děti na koncertě nenudily, měly jsme pro ně připravené doprovodné aktivity, např. možnosti ozkoušet si jaké to je – nevidět, nemoci chodit, neslyšet, nemít fungující ruku apod. Dětem jsme zavazovali oči, ruce atd. Ocenili jsme tedy možnost zapůjčit si šátky z Charitního „obchůdku“. Vyprali jsme je, vyžehlili, použili, vyprali, vyžehlili a zase vrátili.

Velký úspěch slavily invalidní vozíky z naší půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, s kterými přišly některé děti do styku prvně v životě.

Na koncert jsme vzali i dva koše s plyšáky, kterými jsme původně chtěli odměnit účinkující děti. Namísto vzbuzení touhy o plyšáky u dětí se nám poadřilo vzbudit opačnou touhu u rodičů, kteří se nás začali tázat, zda mohou přinést z domova nějaké plyšáky? A tak se plyšáci až na pár výjimek vrátili opět do „obchůdku“, kam k nim zanedlouho přibyli další. :-)

Během celého měsíce přicházeli do Občanské poradny Vlašim lidé s žádostmi o materiální pomoc: čtrnácti lidem (rodinám) jsme vydali dohromady 27 ks oblečení a 199 ks trvanlivých potravin. Finanční dary dosáhly výše 17 115 Kč.

Moc děkujeme všem dárcům, kteří nám přinesli nějaký materiál i těm, kteří si něco od nás odnesli. Prozatím sháníme zdroje na zabezpečení provozu - dofinancování poskytovaných služeb v roce 2016.

Související akce

Benefiční koncert Děkujeme Vám! 2016 (13. 2. 2016, 16:00 — 13. 2. 2016, 18:00)
Výtvarná soutěž Tříkrálové pomáhání (11. 10. 2017, 23:16 — 10. 1. 2018, 23:59)

Související články

úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Charitní „obchůdek“

Adresa: Blanická 816, Vlašim
(naproti benzínce Papoil)

Otevírací doba:

Po – Pá: 9:00–12:00 a 12:30–17:00

So: 9:00-11:00

Tel.: 733 676 737

Místo vzájemné materiální pomoci