Dobrá rada nad zlato

Dobrá rada nad zlato

„Dobrá rada nad zlato“ - tímto příslovím se řídili nejen naši předci. V dnešní dynamické době, kdy se schvaluje nepřeberné množství zákonů, je dobrá rada opravdu nad zlato. Co platilo včera, dnes platit nemusí. Jak se v tom všem vlastně vyznat? Na koho se obrátit pro informaci, radu, podporu či pomoc?

Když si s něčím nevíme rady, přirozeně se nejprve ptáme ve svém okolí. Pokud ani tudy cesta nevede a nejsme spokojeni s výsledkem nebo informacemi, které by nám měli pomoci náš problém řešit, začneme hledat odborníky. V každé oblasti existují určití odborníci – vzdělaní lidé s praxí. Pokud člověk řeší zdravotní problémy jde za odborníkem – lékařem. Stejně tak, jako když řešíme problémy právní a jdeme za právníkem, v případě sociální problematiky je možné hledat sociálního pracovníka.

Kromě osoby odborníka, potřebujeme ještě mít k němu důvěru a pokud možno jistotu, že naši důvěru nezneužije ve svůj vlastní prospěch. Zda mu skutečně půjde o nás nebo bude chtít prosadit vlastní zájem. Pomoc by tedy měla být diskrétní, nestranná a nezávislá.

Takovouto důvěru můžeme mít k Odbornému sociálnímu poradenství, které poskytují registrované poradny lidem v nepříznivé sociální situaci bezplatně. Specializují se dle problematiky. Existují např. poradny občanské, psychologické, manželské, rodinné nebo dluhové.

Občanské poradny pomáhají řešit především:

 • bydlení a sousedské vztahy,

 • práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

 • dluhy, exekuce, insolvence a rodinný rozpočet

 • rodinné a mezilidské vztahy

 • sociální dávky

 • lidská práva

Co pro Vás mohou udělat?

 • Informovat Vás, jak je daná problematika upravena zákonem.

 • Umožnit Vám zvážit různé možnosti řešení, jejich klady a zápory.

 • Doprovodit Vás na jednání s úřady a třetím osobami.

 • Nasměrovat Vás na další potřebnou pomoc.

  V případě potřeby můžete využít následující kontakt:

   

  02log1_charita_1b

  Farní charita Vlašim

  Lidická 1715, Vlašim

  Tel.: 733 676 737

  E-mail: obcanskaporadna@charitavlasim.cz

úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Charitní „obchůdek“

Adresa: Blanická 816, Vlašim
(naproti benzínce Papoil)

Otevírací doba:

Po – Pá: 9:00–12:00 a 12:30–17:00

So: 9:00-11:00

Tel.: 733 676 737

Místo vzájemné materiální pomoci