Letní měsíce v Charitním „obchůdku“

Letní měsíce v Charitním „obchůdku“

Děkujeme za Vaši přízeň, kterou nám zachováváte i v letním období. Denně přichází lidé, kteří přináší věci, které již nepotřebují. Denně přichází také Ti, kteří něco shání, někdy u nás najdou, jindy nikoli. Občas přichází lidi, kteří něco potřebují, ale nemají dostatek finančních prostředků. Ti mohou svou situaci zkonzultovat v Občanské poradně se sociální pracovnicí.

Tak jako např. pán, kterému skončila léčba v psychiatrické léčebně, ale neměl žádné peníze ani jakýkoli budoucí příjem. Před odchodem z léčebny neměl možnost požádat si o sociální dávku, to učinil až po návratu do Vlašimi, kde má své bydliště. Vyřízení příslušné dávky a její výplata však pár dní trvá. Proto muž uvítal, když jsme mu dali potraviny na dobu než mu přijdou peníze z Úřadu práce.

V červnu jsme poskytli materiální pomoc v podobě potravin 15 lidem, kterým bylo rozděleno 345 ks potravin v celkové hodnotě 3 553 Kč. A 4 lidem celkem 37 ks ošacení. V červenci to bylo o něco méně: 10 klientům jsme poskytli 170 ks potravin v hodnotě 2 810 Kč a 4 klientům celkem 5 ks ošacení.

Na provoz Charitního „obchůdku“ - místa vzájemné materiální pomoci, případně Občanské poradny Vlašim jsme obdrželi v červnu finanční dary ve výši 22 315 Kč, v červenci 25 302 Kč. Děkujeme nejen za dary, které dostáváme, ale také za to, že o nás mluvíte např. se svými známými, že se o nás a naši činnosti dozvídá stále více lidí !!! Díííky!!!

Související články

Duben v obchůdku budem (14. květen 2017)
úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Charitní „obchůdek“

Adresa: Blanická 816, Vlašim
(naproti benzínce Papoil)

Otevírací doba:

Po – Pá: 9:00–12:00 a 12:30–17:00

So: 9:00-11:00

Tel.: 733 676 737

Místo vzájemné materiální pomoci