Milá návštěva z RC Routa

Milá návštěva z RC Routa

V úterý 2. srpna tohoto roku navštívili naši organizaci pracovnice Rodinného centra Routa z Čelákovic. Setkání bylo velice milé, přátelské a povzbuzující, přestože jsme se všichni viděli poprvé. Měli jsme spoustu společných témat k rozhovoru. Chcete vědět více? Čtěte dále.

Obě naše organizace jsou neziskové. Pracují v ní ženy, které hledají rovnováhu mezi prací pro komunitu a péčí o rodinu. Stejně jako Rodinné centrum Routa, musí Farní charita Vlašim hledat zdroje financí na provoz služeb. Hledá obětavé spolupracovnice, které se nezaleknou práce nad rámec pracovní smlouvy atd.

Hlavní zájem měla návštěva z Routy o návštěva z Routy o provoz Charitního „obchůdku“.Také oni se v současné době snaží přeměnit své příležnávštěva z RC Routaitostné bleší trhy a sbírky šatstva na dlouhodobější způsob poskytování materiální pomoci lidem z Čelákovic a okolí. Místo vzájemné materiální pomoci – Charitní „obchůdek“ provozuje FCH Vlašim od podzimu 2014. Díky obětavému úsilí naší kolegyně Dany Kucharčíkové a jí oslovenými dobrovolnicemi, se podařilo, během krátké doby, „obchůdek“ zprovoznit a nyní slouží k příjmu i výdeji šatstva, drobných domácích potřeb a potravin. Při poskytování pomoci se postupuje podle vytvořené metodiky. Pomoc se vydává ve spolupráci se sociálním odborem, úřadem práce a dalšími organizacemi. 

Měli jsme velikou radost, když se pracovnicím RC Routa náš „obchůdek“ i zavedený systém líbil. Rádi jsme předali naši dobrou praxi dál. Vždyť i my jsme se před realizací místa vzájemné pomoci byli inspirovat u přátel ve Farní charitě Beroun.

Za FCH Vlašim Daniela Laloučková

úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00

So: 9:00 - 11:00

Charitní "šatník" - Pražská 126, Benešov (areál V lázních)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.