Proč vlastně FCH Vlašim stále píše o tom co dělá?

Proč vlastně FCH Vlašim stále píše o tom co dělá?

Není to vychloubání ani nástroj shánění prostředků co nás vede k tomu dávat vědět o tom co děláme. Musím souhlasit s tím, že o sobě mluvíme a píšeme poměrně hodně, nebo aspoň někdy máme takový pocit: ... „Charita je všude“. Ale pak zjistíme, že i přesto lidé v našem okolí vlastně přesně neví, co děláme a proto je ani nenapadne se na nás obrátit, byť bychom jim mohli jednoduše pomoci.

Nedávno jsem si byla sednout s kamarádkami, povídaly jsme si, co je u koho nového a narazily na to, jak kamarádka pečuje o svou maminku. Cílem sdělení nebyla žádost o jakoukoli pomoc s péčí o maminku. Slovo však dalo slovo a ukázalo se, že v rodině nepoužívají žádné pomůcky ke zvedání a odlehčení této namáhavé činnosti a navíc má rodina strach, aby se zdravotní stav maminky nezhoršoval. Hned mě napadlo, proč se na mě kamarádka neobrátila? Vždyť si mohli v Charitě zapůjčit elektrický zvedák, postel či antidekubitní matraci a nechat předepsat domácí zdravotní péči našich sester.

 

Obdobné příběhy by mohli vyprávět všichni současní i bývalí pracovníci charity. Toho co ´Vlašimská charita dělá je opravdu hodně a málo kdo se v tom vyzná či má o všem přehled . Proto jsme se rozhodli, věnovat se každý měsíc jedné činnosti. Věříme, že třeba někdo další zjistí, že by mu mohla Charita v jeho životě nějak pomoci a s důvěrou se na nás obrátí.

 

Kdo by nechtěl čekat, zde je stručný přehled toho: „Kdo je a co dělá Farní charita Vlašim.“

 

Farní charita Vlašim (FCH Vlašim) je nestátní nezisková organizace, církevní právnická osoba, která se snaží pomáhat potřebným bez rozdílů. Patří mezi organizace, jež sdružuje Charita Česká republika, má ovšem vlastní právní subjektivitu. Působí na okrese Benešov, své služby však poskytuje nejen ve Vlašimi a Benešově, ale i v dalších obcích - převážně v domácím prostředí. Kromě platných zákonů ČR se řídí také Kodexem Charity Česká republika. Vznikla v roce 1992 jako nástupce Křesťanského klubu žen. Z počátku „pouze“ organizovala pomoc seniorům a pořádala pravidelné sbírky šatstva pro potřebné.

V současnosti poskytuje:

  • sociální služby (Odborné sociální poradenství - Občanská a psychologická poradna Vlašim, Osobní asistenci, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Pečovatelskou službu),

  • domácí zdravotní péči,

  • akutní materiální a věcnou pomoc (Charitní „obchůdek“ - místo vzájemné materiální pomoci)

Půjčuje: rehabilitační, kompenzační a dětské pomůcky.

Organizuje: vzdělávací a humanitární akce.

Kromě zaměstnanců se na činnostech FCH Vlašim dodnes podílí řada dobrovolníků. Financování všech činností probíhá z více zdrojů: prostřednictvím úhrad od zdravotních pojišťoven, státních dotací (kraje, jednotlivých obcí, úřadu práce), Tříkrálové sbírky, nadací, úhrad klientů a darů. Získávání prostředků na provoz, zajištění stability a zkvalitňování služeb je velmi obtížné, proto děkujeme všem kteří nás jakkoli podporují.

Podrobnosti o činnosti FCH Vlašim, jednotlivých službách, projektech a akcích včetně kontaktů naleznete na našich webových stránkách http://vlasim.charita.cz nebo můžete přijít na nějakou naši akci.

Pokud si nedovedete představit, co se za našimi službami skrývá, komu pomáhají a jak se dají domluvit, nezoufejte, rádi Vám jednotlivé činnosti podrobněji představíme v dalších článcích.

Za FCH Vlašim Dana Kucharčíková (sociální pracovník)

úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00

So: 9:00 - 11:00

Charitní "šatník" - Pražská 126, Benešov (areál V lázních)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.