Tříkrálová sbírka 2017

Tříkrálová sbírka 2017

Vážení přátelé, 
blíží se Tříkrálová sbírka 2017.  Tříkráloví koledníci obchází se zapečetěnými pokladničkami domácnosti, šíří poselství radosti, štěstí a zdraví. 65 % výtěžku sbírky se vrací místním charitám, které tak mohou spolufinancovat sociální, zdravotní a charitní služby v regionu.

V České republice je Tříkrálová sbírka organizována Charitou ČR. Ve Vlašimi a okolí zajišťuje Tříkrálovou sbírku Farní charita Vlašim za pomoci velkého počtu dobrovolníků a to z řad dospělých i dětí různého věku. Bez dobrovolníků by nebylo možné Tříkrálovou sbírku uspořádat.

Ve Vlašimi a okolí byla několik let místní koordinátorkou Tříkrálové sbírky paní Miluše Slunečková, které srdečně děkujeme za její dlouholeté nasazení a do dalších let přejeme pevné zdraví. Poděkování patří i všem ostatním obětavým dobrovolníkům, příznivcům a dárcům Tříkrálové sbírky.

Kdy bude sbírka probíhat? V pražské arcidiecézi proběhne Tříkrálová sbírka 2017 od pondělí 2. ledna do pondělí 9. ledna 2017. Ve Vlašimi a okolí hlavně v sobotu 7. ledna a se svolením pražské arcidiecéze také v sobotu 14. ledna 2017.

Aktuální informace o Tříkrálové sbírce ve Vlašimi a okolí můžete sledovat na Facebooku Tříkrálová sbírka Vlašim a okolí.

V závěru Vám všem přeji klidné a požehnané prožití svátků vánočních a v roce 2017 pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a životní pohody.

Jana Srbová - Koordinátorka Tříkrálové sbírky, trikralova.sbirka@charitavlasim.cz

úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00

So: 9:00 - 11:00

Charitní "šatník" - Pražská 126, Benešov (areál V lázních)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.