25 let FCH Vlašim

Benefiční koncert kapely Sprituál kvintet již vyprodán.

Tříkrálová sbírka 2017

Tříkrálová sbírka 2017

Vážení přátelé, 
blíží se Tříkrálová sbírka 2017.  Tříkráloví koledníci obchází se zapečetěnými pokladničkami domácnosti, šíří poselství radosti, štěstí a zdraví. 65 % výtěžku sbírky se vrací místním charitám, které tak mohou spolufinancovat sociální, zdravotní a charitní služby v regionu.

V České republice je Tříkrálová sbírka organizována Charitou ČR. Ve Vlašimi a okolí zajišťuje Tříkrálovou sbírku Farní charita Vlašim za pomoci velkého počtu dobrovolníků a to z řad dospělých i dětí různého věku. Bez dobrovolníků by nebylo možné Tříkrálovou sbírku uspořádat.

Ve Vlašimi a okolí byla několik let místní koordinátorkou Tříkrálové sbírky paní Miluše Slunečková, které srdečně děkujeme za její dlouholeté nasazení a do dalších let přejeme pevné zdraví. Poděkování patří i všem ostatním obětavým dobrovolníkům, příznivcům a dárcům Tříkrálové sbírky.

Kdy bude sbírka probíhat? V pražské arcidiecézi proběhne Tříkrálová sbírka 2017 od pondělí 2. ledna do pondělí 9. ledna 2017. Ve Vlašimi a okolí hlavně v sobotu 7. ledna a se svolením pražské arcidiecéze také v sobotu 14. ledna 2017.

Aktuální informace o Tříkrálové sbírce ve Vlašimi a okolí můžete sledovat na Facebooku Tříkrálová sbírka Vlašim a okolí.

V závěru Vám všem přeji klidné a požehnané prožití svátků vánočních a v roce 2017 pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a životní pohody.

Jana Srbová - Koordinátorka Tříkrálové sbírky, trikralova.sbirka@charitavlasim.cz

úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Charitní „obchůdek“

Adresa: Blanická 816, Vlašim
(naproti benzínce Papoil)

Otevírací doba:

Po – Pá: 9:00–12:00 a 12:30–17:00

So: 9:00-11:00

Tel.: 733 676 737

Místo vzájemné materiální pomoci