Slavnostní otevření Charitního "obchůdku" místa vzájemné materiální pomoci

Charitní obchůdek už slouží!  Obrovský poddíl na jeho otevření mají všichni dobrovolníci a pracovníci, kteří pomohli, aby se během týdne stalo neuvěřitelné a 7. 10. 2014 jsme mohli otevřít :-)

Slavnostní otevření proběhlo za účasti:

  • představitelů města Vlašimi - p. starosty Jeništy a p. místostarosty Kroupy, vedoucí Sociálního a zdravotního odboru p. Kovalské, pracovnic mediálního odboru - p. Venderové a Beranové
  • vikáře římskokatolické farnosti Vlašim - P. Konečného
  • PR manažerky Arcidiecézní charity Praha - p. Lomozové
  • partnerů z Azylového domu pro matky s dětmi Diakonie ČCE Středisko Vlašim
  • pracovnic, dobrovolnic a veřejnosti.

Všem moc děkujeme! Více na fotografiích a v dalších článcích nebo při návštěvě našeho "obchůdku".

úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Charitní „obchůdek“

Adresa: Blanická 816, Vlašim
(naproti benzínce Papoil)

Otevírací doba:

Po – Pá: 9:00–12:00 a 12:30–17:00

So: 9:00-11:00

Tel.: 733 676 737

Místo vzájemné materiální pomoci