Porota se kochala došlými pracemi

Děkujeme všem, kteří poslali svou práci do Výtvarné soutěže Tříkrálové pomáhání - letos na téma: "Jak pomáhá charita?"

Ve čtvrtek 2. 2. 2017 se sešla v Besídce u kostela Sv. Jiljí odborná porota, aby vybrala z došlých výtvarných děl v každé kategorii ty nejvydařenější práce. Porota měla opravdu nezáviděníhodný úkol, protože přišlo 135 krásných uměleckých děl (z čehož 8 prací bylo skupinových, ostatní individuální). Potěšilo nás, že téměř všechny došlé práce splňovaly zadání, bylo vidět že děti opravdu přemýšlely, co malovat. Zapojili se mateřské, základní a umělecké školy, dětské domovy, azylový dům Diakonie ČCE Vlašim i děti samostatně. 

Dvěma nejmladším účastníkům byli tři roky, dvěma nejstarším 14 let. Soutěžilo se proto ve čtyřech kategoriích: 3 - 6 let, 7 - 11 let, 12 - 15 let a speciální kategorii lidí s mentálním postižením.IMG_6866

 Děkujeme porotě ve složení (zleva):

  • Věra Plchová
  • Mgr. Stanislav Příhoda
  • Mgr. Alena Bucharová

Porota vybrala v každé kategorii minimálně tři výtvarná díla.

Speciální ocenění bývalé paní ředitelky Vlašimské charity - paní Němcové bude uděleno za jedno jí vybrané výtvarné dílo. O další - ceně veřejnosti je možné hlasovat na webu Farní charity Vlašim do 14. 2. 2017 (včetně). 

Všichni výherci budou odměněni na Benefičním koncertě Děkujeme Vám, ketrý proběhne 18. 2. 2017 od 16 hod. v KD Blaník. Tam také bude možné prohlédnout si od 15. 2. do 22. 2. 2017 všechna došlá výtvarná díla na výstavě Tříkrálové pomáhání III.

 

 

úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00

So: 9:00 - 11:00

Charitní "šatník" - Pražská 126, Benešov (areál V lázních)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.