Výtvarná díla Tříkrálové pomáhání 2017 - Jak pomáhá Charita

Děkujeme všem, kteří zaslali své dílo. Dorazilo obrovské množství úžasných obrázků, ale i výrobků, ... Dvěma nejmladším účastníkům byli tři roky, dvěma nejstarším 14 let. Soutěžilo se proto ve čtyřech kategoriích:

  • kategorii I.: 3 - 6 let,
  • ktegorii II.: 7 - 11 let,
  • kategorii III.: 12 - 15 let a
  • kategorii S: speciální kategorii lidí s mentálním postižením.

Všechna díla jsou ke shlédnutí v této internetové galerii. Případně je budete moci vidět "naživo" od 15. 2. 2017 do 22. 2. 2017 v Kulturním domě Blaník, ve Vllašimi na Výstavě "Tříkrálové pomáhání 2017".

Ve čtvrtek 2. 2. 2017 se sešla odborná komise, aby vybrala v každé kategorii ty nejvydařenější práce, jejichž autoři budou odměněni 18. 2. 2017 naBenefičním koncertě Děkujeme Vám 2017. Děkujeme komisi ve složení:

  • Mgr. Stanislav Příhoda
  • Mgr. Alena Bucharová
  • Věra Plchová

Vybírat můžete také Vy prostřednictvím internetu. Výherce obdrží cenu veřejnosti, z každé emailové adresy půjde hlasovat pouze jednou, a to do 14. 2. 2017 včetně. 

 

úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Charitní „obchůdek“

Adresa: Blanická 816, Vlašim
(naproti benzínce Papoil)

Otevírací doba:

Po – Pá: 9:00–12:00 a 12:30–17:00

So: 9:00-11:00

Tel.: 733 676 737

Místo vzájemné materiální pomoci