Zdravotní a sociální služby - středisko Vlašim

Lidická 1715, Vlašim, 258 01 Datová schránka: tb37y2u Vedoucí zařízení: Mgr. Iva Doubková - vedoucí Občanské poradny Vlašim, Martina Svitáková - vrchní sestra domácí zdravotní péče, Bc. Radka Kůželová - vedoucí terénních služeb
  • Tel.: 736 472 795, 739 580 363, 733 676 737
 
Hlavním cílem FCh Vlašim je pomoc potřebným bez rozdílů. Pomáháme zájmem o člověka, komunitu i společnost; poskytováním sociálních, zdravotních a charitních služeb; zaměstnáváním lidí, kteří chtějí pracovat s lidmi. Naše činnost spočívá v individuálním přístupu a respektu ke klientovi, jeho potřebám, názorům, zvyklostem atd., v poskytování podpory. Snažíme se naše klienty co nejvíce aktivizovat a vést k zodpovědnosti: nabízet, vysvětlovat, ale nerozhodovat za ně.
Farní charita Vlašim

Seznam lidí:

Mgr. Iva Doubková - vedoucí Občanské poradny Vlašim Marie Vajsarová - ekonom Mgr. Daniela Laloučková - ředitelka FCH Vlašim Martina Svitáková - vrchní sestra domácí zdravotní péče PhDr. Irena Lesová - psycholog Ing. Dana Kucharčíková, DiS. - sociální pracovník, PR koordinátor Bc. Radka Kůželová - vedoucí terénních služeb Yveta Macháčková - pracovník sociálních služeb

Seznam služeb:

úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Charitní „obchůdek“

Adresa: Blanická 816, Vlašim
(naproti benzínce Papoil)

Otevírací doba:

Po – Pá: 9:00–12:00 a 12:30–17:00

So: 9:00-11:00

Tel.: 733 676 737

Místo vzájemné materiální pomoci