Charitní "šatník" místo vzájemné materiální pomoci


  • Tel.: 733 676 737
 
Pražská 126, Benešov, 256 01 Vedoucí služby: Mgr. Iva Doubková - vedoucí Charitního šatníku a Občanské poradny Vlašim

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, imigranti a azylanti, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí ošacení, poskytnutí materiální pomoci Fakultativní služby: NE
  • 20171114_101600V Charitním "šatníku " šatstvo a obuv: vybíráme, třídíme, vystavujeme, vydáváme zdarma potřebným a poskytujeme za domluvený finanční dar veřejnosti.
  • Přijaté finanční dary pokrývají nezbytné náklady na provoz a předem vyhlášený charitní účel, který je zveřejňován v Charitním šatníku i na těchto stránkách.
  • Pracovnice Charitního šatníku - místa vzájemné materiální pomoci jsou zaměstnány v rámci veřejně prospěšných prací a financovány z Úřadu práce.
  • Máme otevřeno od pondělí do pátku v čase 9:00 - 17:00 a v sobotu 9:00 - 11:00.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Iva Doubková - vedoucí Charitního šatníku a Občanské poradny Vlašim Mgr. Daniela Laloučková - reditelka Lucie Lebedová - ekonomka
úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Charitní „obchůdek“

Adresa: Blanická 816, Vlašim
(naproti benzínce Papoil)

Otevírací doba:

Po – Pá: 9:00–12:00 a 12:30–17:00

So: 9:00-11:00

Tel.: 733 676 737

Místo vzájemné materiální pomoci