Adresář

Ing. Bc. Adéla Novotná, DiS.

Tel.: 734 139 383, 381 255 998
projektová manažerka, vedoucí Dobrovolnického centra a koordinátorka Tříkrálové sbírky

Organizace

Seznam služeb

Dobrovolnické centrum Tábor - vedoucí Dobrovolnického centra
Kontaktní centrum Auritus - projektová manažerka
Občanská poradna Tábor - projektová manažerka
Terénní program Tábor - projektová manažerka
Noclehárna Tábor - projektová manažerka
Street program Auritus - projektová manažerka
Adiktologická poradna Auritus - projektová manažerka
Následná péče Auritus - projektová manažerka