Adresář

Irena Hudcová

Tel.: 461 631 672, 731 598 854
sociální pracovník

sociální pracovník, administrativní pracovník

Seznam služeb

Charitní pečovatelská služba - sociální pracovník
Půjčovna pomůcek - administrativní pracovník