Adresář

Ing. Ivana Longinová, DiS.

Tel.: 603 189 913, 381 255 998
vedoucí sociálních služeb

Organizace

Seznam služeb

Kontaktní centrum Auritus - vedoucí sociálních služeb
Občanská poradna Tábor - vedoucí sociálních služeb
Terénní program Tábor - vedoucí sociálních služeb
Noclehárna Tábor - vedoucí sociálních služeb
Street program Auritus - vedoucí sociálních služeb
Adiktologická poradna Auritus - vedoucí sociálních služeb
Následná péče Auritus - vedoucí sociálních služeb