Adresář

Ing. Kateřina Valentová

Tel.: 381 255 998, 605 002 042
koordinátorka dobrovolníků DC, fundraiserka a administrativní pracovnice

Organizace

Seznam služeb

Dobrovolnické centrum Tábor - koordinátorka dobrovolníků
Kontaktní centrum Auritus - administrativní pracovník
Občanská poradna Tábor - administrativní pracovník
Terénní program Tábor - administrativní pracovník
Noclehárna Tábor - administrativní pracovník
Street program Auritus - administrativní pracovník
Adiktologická poradna Auritus - administrativní pracovník
Následná péče Auritus - administrativní pracovník