Adresář

Bc. Marek Štencel

Tel.: 381 255 999
terénní pracovník, kontaktní pracovník, psycholog

Organizace

Seznam služeb

Kontaktní centrum Auritus - pracovník sociálních služeb
Adiktologická poradna Auritus - pracovník sociálních služeb