Adresář

Petr Šípek

Tel.: 381 255 999, 605 792 195
sociální pracovník, poradenský pracovník, terapeut

Organizace

Seznam služeb

Kontaktní centrum Auritus - pracovník sociálních služeb
Adiktologická poradna Auritus - pracovník sociálních služeb