Adresář

Azylový byt

Tel.: 556 400 066, 604 453 362
Malá strana 216, Studénka, 742 13
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

POPIS

Azylový byt poskytuje pobytovou sociální službu osobám, které pečují alespoň o jedno nezletilé dítě a těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Pečující osobě s jedním až třemi dětmi je poskytováno ubytování v plně zařízeném bytě o velikosti 1+1 včetně sociálního zařízení, obytné chodby a prádelny po dobu maximálně jednoho roku. Je poskytována pomoc při řešení tíživé životní situace a podpora při návratu do běžného života.

OKRUH OPRÁVĚNÝCH OSOB

Azylový byt poskytuje sociální služby osobám, které pečují alespoň o jedno nezletilé dítě a těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou neumí vyřešit vlastními silami a splňují následující kritéria:

  • věk nad 18 let
  • soběstačnost – Uživatel je soběstačný v péči o sebe samého a o své děti a je orientovaný v čase a prostoru
  • proaktivní přístup – aktivně přistupuje k řešení své nepříznivé sociální situace

Nemůžeme přijmout:

  • osobu, která žádá službu, kterou neposkytujeme
  • osobu, která potřebuje bezbariérový přístup
  • osobu, která je v akutní fázi infekčního onemocnění
  • osobu, které byla vypovězena smlouva o poskytování sociální služby v době kratší než 6 měsíců před další žádostí o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Organizace

Seznam lidí

Bc. Jarmila Pomikálková, DiS. - vedoucí služby
Mgr. Ludmila Vašáková - sociální pracovnice