Adresář

Azylový dům Jonáš Česká Lípa

Tel.: 774 116 499
Dubická 2189, Česká Lípa, 470 01
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby:

konzultace s psychologem a právníkem, praní prádla ad.

Seznam lidí

Anna Kasincová - sociální pracovnice služby Azylový dům Jonáš v České Lípě
Bc. Kamila Gajdošová - sociální pracovnice služby Azylový dům Jonáš v České Lípě