Adresář

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod

Tel.: 737 201 493
Pod Valy 664, Uherský Brod, 688 01
Vedoucí služby: Mgr. Jana Batoušková, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí