Adresář

Azylový dům pro muže Třebíč

Tel.: 733 691 521
Heliadova 10, Třebíč, 674 01
Vedoucí služby: Mgr. Jaroslav František Žák, MBA - Vedoucí Střediska sv. Josefa
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Azylový dům pro muže je zřízen pro muže starší 18 let, kteří přišli o domov nebo jsou v krizové sociální situaci.

Seznam lidí

Mgr. Jaroslav František Žák, MBA - Vedoucí Střediska sv. Josefa
Mgr. Otakar Prokeš - koordinátor Azylového domu pro muže Třebíč
Bc. Aneta Šerychová - sociální pracovnice
Bc. Radka Jarošová - pracovnice v sociálních službách
Eliška Krátká - pracovnice v sociálních službách
Zdeněk Prukner - pracovník v sociálních službách
Ivo Tesař - pracovník v sociálních službách
Zbyněk Vejmelka - pracovník v sociálních službách