Adresář

Young Caritas - projekt Mladí v Charitě

Tel.: 731 591 890
Hlavanova 16, Plzeň, 326 00
Vedoucí služby: Mgr. Milena Sojková - koordinátorka projektu
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, děti a mládež od 11 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Young Caritas je celoevropský projekt, který má spojovat děti a mládež se zájmem o pomoc druhým. Aktivity mladých dobrovolníků v rámci Young Caritas zahrnují pomoc v charitativních zdravotních i sociálních zařízeních, pořádání akcí pro školy, farnosti i veřejnost. A v neposlední řadě vytváření projektů na pomoc vlastní komunitě.

Seznam lidí

Mgr. Milena Sojková - koordinátorka projektu
Eva Karasová - finanční koordinátor projektu