Akademie třetího věku ve Vlašimi

Akademie třetího věku ve Vlašimi

Už několik let se Farní charita Vlašim snaží pozitivně působit na své okolí pořádáním přednášek na různá témata, např. zdravotní prevence, psychologie, mezilidské vztahy apod. Vedle tradiční lektorky PhDr. Ireny Lesové začal v letošním roce přednášet i Mgr. Jiří Říha na téma znalost našeho regionu a jeho osobností. Novinky v pokračování článku.

Od podzimu 2017 plánujeme provozovat ve Vlašimi semináře v rámci Akademie třetího věku. Spolupráci jsme navázali se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje (VISK). Semináře Akademie se setkávají s velkým zájmem v mnoha větších i menších městech Středočeského kraje, např. v Kutné Hoře, Příbrami, ale i v Sázavě nebo ve Zruči n.S. Zájem jsme zaznamenali i ve Vlašimi, kde jsme prováděli dotazníkové šetření. Činnost institutu lze nalézt na jejich stránkách www.visk.cz.

Účast v cyklu Akademie není pouze pro seniory. Témata čerpají z historie, společnosti, kultury apod. Několik příkladů realizovaných témat: Monarchie, První republika, Jan Hus a jeho doba, Vita Caroli – o Karlu  IV, Světová náboženství, Starověký Řím, Mytologie.

Celý cyklus na jedno pololetí (září až prosinec) stojí 750,-  Kč. Jedná se celkem o 20 hodin v rámci pěti setkání. Budeme hledat zdroje, kterými bychom tuto cenu snížili. Témata, místo i termíny konání jednotlivých seminářů budou včas upřesněny. V současné době zjišťujeme konkrétní zájem a přání účastníků připravovaného kurzu. Vše bude doladěno k Vaší spokojenosti. Pomohlo by nám, kdyby nás zájemci co nejdříve kontaktovali osobně v kanceláři Farní charity ve Vlašimi, Lidická 1715, Vlašim nebo telefonicky 736 472 794, popř. e-mailem reditelka@charitavlasim.cz.

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 8:00 – 16:00, So: 9:00 - 11:00

Charitní "šatník" - Dukelská 2192, Benešov (naproti Černému koni)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.