Charitní „obchůdek" -  „brána Charity"

Charitní „obchůdek" -  „brána Charity"

Charitní „obchůdek“ slouží nejen k vybírání, třídění a poskytování materiální pomoci, ale je jednou z  „bran Charity". Díky pravidelné otvírací době a vstřícnému personálu se můžete dozvědět více o Farní charitě Vlašim, získat kontakty na odpovídající vedoucí služeb atd. Co se zde dělo v uplynulých třech měsících? Čtěte dále.

V květnu a červnu výrazně pomohl Charitní „obchůdek“ při sběru, zapůjčení a vrácení věcí potřebných v Retro – parku během festivalu Routa. V rámci jedné aktivity děti přepraly na valše zapůjčené dětské oblečení, kolíčky připevnily vyprané prádlo na šnůry, aby uschlo, ... Děti také připravily a naservírovaly spoustu lahodných pokrmů z písku, trávy a dalších přírodnin, ... Děkujeme Andrejce Stejskalové za tyto skvělé nápady, úžasné provedení a elán se kterým vše připravila, zrealizovala, vrátila, … V obchůdku jsou ještě k vyzvednutí dva na Routě zapomenuté dětské batůžky. Kdo postrádá nechť dorazí, batůžky byť v dobrých rukách, stále ještě čekají :-)

 

Zároveň po předchozí dohodě občas pomohou pracovníci obchůdku při vracení nějaké rehabilitační pomůcky nebo předávání věcí a informací mezi pracovníky. Moc jim tímto děkujeme. Personál se nám v červenci kvůli končícím dohodám s Úřadem práce obměnil. Děkujeme proto bývalým pracovnicím obchůdku za jejich službu a vstřícnost. Novým pracovnicím, které nastoupily po nich přejeme, aby je tato práce bavila a těšila. Zatím to vypadá že se podařilo najít další pracovité a nadšené parťáky. V obchůdku je krásně čisto, spousta věcí putovala po velkém úklidu dál, zůstalo méně kvalitního, nezničeného šatstva, proto se na ramínkách, v koších a na policích opět mnohem lépe cokoli hledá a celkově se člověk v obchůdku lépe cítí.

 

Děkujeme že nám nosíte, co sami již nevyužijete. Děkujeme také, že se ptáte, voláte nebo píšete, pokud si nejste jisti, zda to či ono přijímáme. Téměř každý den něco někdo přinese a někdo další si zas něco odnese. Máme rovněž radost, že jsme se opět zapojily do pomoci prostřednictvím sběru víček. No a v neposlední řadě se podařilo vedoucí Charitního Obchůdku paní Doubkové a ředitelce FCH Vlašim paní Laloučkové zapojit do programu Potravinové a materiální pomoci realizovaným Ministerstvem práce a sociálních služeb s Evropským sociálním fondem a získat potravinové a materiální balíčky pro rodiny i jednotlivce. Jsme rádi, že kromě potravin z Národní potravinové sbírky, budeme moci rozdělovat potřebným i další potraviny nebo hygienické potřeby.

 

Jak se dařilo v jednotlivých měsících plnit hlavní funkce Charitního obchůdku - místa vzájemné materiální pomoci? To napoví následující tabulka s daty pečlivě evidovanými p. Macháčkovou.

 

Období

V květnu

V červnu

V červenci

Poskytnuté množství potravinové pomoci

183 ks v hodnotě 5 528 Kč

9 lidem

381 ks v hodnotě 9 834 Kč

12 lidem

291 ks v hodnotě 4 859 Kč

4 lidem a táboru

Poskytnuté množství materiálové pomoci

12 ks – 2 lidem

12 ks – 2 lidem

3 ks – 1 člověku

Přijaté finanční dary

17  883 Kč

19  643 Kč

20  819 Kč

Myslím, že se daří plnit vše, co jsme si na začátku předsevzali. S radostí proto děkujeme všem zaměstnancům, dárcům, návštěvníkům za vaši podporu, přízeň a důvěru. Věříme, že nám ji zachováte i nadále. I tato brána Charity zůstává otevřena :-) Chcete vědět, které jsou ty další? Koukněte, pište, volejte, doražte. Rádi potřebným pomůžeme, či se o radost z naší práce podělíme.

Za FCH Vlašim D. Kucharčíková

úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 8:00 – 16:00, So: 9:00 - 11:00

Charitní "šatník" - Dukelská 2192, Benešov (naproti Černému koni)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.