Starosti proměněné v radosti, aneb Jaký byl Benefiční koncert Děkujeme Vám 2017.

Starosti proměněné v radosti, aneb Jaký byl Benefiční koncert Děkujeme Vám 2017.

V sobotu 18. 2. 2017 se konal již třetí ročník Benefičního koncertu Děkujeme Vám, který byl věnován především tříkrálovým koledníkům, vedoucím a dalším dobrovolníkům, kteří se podíleli na Tříkrálové sbírce 2017 na Vlašimsku, Čechticku a Keblovsku. Jak koncert probíhal se dočtete dále :-).

 

Celým koncertem provázela Jana Peroutková (moderátorka ČT), vystoupili: hudební skupina Vlašák, Dětská scholka při farnosti Čechtice, sbor Pikolino a děti z Azylového domu Diakonie ČCE Vlašim s pohádkou O čevené Karkulce.

Předávaly se ceny koordinátorům Tříkrálové sbírky, nejpřesnějším odhadujícím výsledků Tříkrálové sbírky, pracovníkům FCH Vlašim a především výhercům Výtvarné soutěže s názvem Tříkrálové pomáhání, jejímž letošním tématem bylo: Jak pomáhá charita?

Do Výtvarné soutěže přišlo celkem 135 výtvarných děl z nejrůznějších míst České republiky. Všechna díla bylo možné si prohlédnout na výstavě Tříkrálové pomáhání v prostorách schodiště KD Blaník. Porota vybírala díla ve 4 kategoriích.

 1. Kategorie děti ve věku 3 – 6 let:foťák 2-2017 030

 • 1. místo obsadila Adéla B. z Velkých Popovic se svým obrázkem Třech králů a dárků,

 • 2. místo: Majda H. z Nemíže, porotu okouzlila obrázkem „Koncert pro babičky a dědy“,

 • 3. místo: Anna S. z Velkých Popovic, která namalovala pani, jak krmí děti

 • Čestné uznání v této kategorii se porota rozhodla udělit Nele B., Julii P., Julii D., Karolíně B., Tereze J. a Vojtěchovi S. ze 4. třídy Mateřské školy Kolonka za nádherné společné dílo: Tříkrálový oblek a tři koruny.

 1. Kategorie děti 7 – 11 let:

 • 1. místo patří Valerii V. z Březnice,

 • 2. místo Josefu S. z Vlašimi, který nakreslil Charitní obchůdek, připsal že i on sbírá víčka a hračky

 • 3. místo obsadil Šimon R. z Velkých Popovic za obrázek stavby

 • čestné uznání, a to za společné dílo obdrželi Elektra J., František F., Anna P. a Jana K. za vyrobený kontajner na recyklacy použitého šatstva, všichni jsou žáky Mateřské a Základní školy v Louňovicích

 1. Kategorie děti 12 – 15 let:

 • 1. místo obsadil Matýáš K. z Vlašimi s obrázkem Třech králů

 • 2. místo: Štěpánka S. z Velkých Popovic rovněž s obrázkem Třech králů

 • 3. místo: Julie P. z Vlašimi, která zaujala porotu svým obrázkem Adopce na dálku pro své sourozence

 • čestné uznání za společné dílo patří žákům 6.C Základní školy Vorlina, za obraz „Tak pomáhá charita.“

 1. speciální kategorie lidí s mentálním postižením:

 • 1. místo - Věra M., Domov Petra s obrázkem Třech králů,

 • 2. místo – Jana L., Domov Petra s futuristickým ztvárněním Třech králů a

 • čestné uznání Tereza T., Domov Petra rovněž za Tři krále.

IMG_6977V letošním roce oslaví Farní charita Vlašim čvtrt století od svého založení, na jejím začátku stálo mnoho dobrovolníků, kteří zasadili pomyslný strom pomoci, ten stále roste a sílí, za jejich odvahu jim patří velký dík. Charita se proto letos rozhodla udělit speciální cenu 1. ředitelky Farní charity Vlašim p. Němcové, která si prohlédla všechna došlá díla a nejvíce ji zaujal právě košatý strom, s pevnými základy a korunou plnou lístků jak pomáhat, jejímiž autory jsou děti z Azylového domu Diakonie ČCE ve Vlašimi – Bára, Alenka a Laura R., David P., Mirek S. a Angelika Rose B.

Do 14. února bylo letos prvně možné hlasovat pro jakékoli výtvarné dílo na webu Farní charity Vlašim, kde je možné si všechna došlá díla proholédnout. Byla udělena proto ještě jedna speciální cena, a to cena veřejnosti, kterou si za své výtvarné dílo Národní potravinové sbírky převzal šestiletý Mikuláš F.

Kromě bohatého programu na podiu se odehrával zajímavý program také v předsálí a salónku:

 • Návštěvníci se mohli seznámit s činností Farní charity Vlašim, která zaměstnává více než 20 pracovníků, profesionálně poskytuje zdravotní a sociální služby, pomáhá potřebným, …

 • Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu fotografií z misií, zakoupit výrobky na malém misijním jarmarku, jehož výtěžek 1 613 Kč byl zaslán na misijní papežská díla.IMG_6937

 • Pro všechny bylo připraveno občerstvení a štěstí.

 • Především děti našly vyžití v salónku, kde mohly jako malí záchranáři např. oživovat medvěda, obvazovat a přenášet zraněné, nechat si namalovat bebíčka, poznávat kosti a plnit další úkoly. Inspiraci našly i na vystavených projektech o lidském těle žáků 2. a 3. Montessori třídy ZŠ Sídliště.

Přestože koncert byl především poděkováním za projevenou důvěru a až druhotně beneficí, děkujeme návštěvníkům koncertu za finanční podporu klubu seniorů při Farní charitě Vlašim. Výtěžek dobrovolného vstupného a prodeje štěstí, celkem 9 843 Kč bude věnován na předem ohlášený účel - tedy nákup materiálu na rukodělnou činnost klubu seniorů. Výtěžek prodeje občerstvení pomůže k úhradě nákladů spojených s koncertem, které jsou díky práci dobrovolníků, vystouepní účinkujících bez nároku na honorář a podpoře níže uvedených minimální.

Akci podpořili: firma Stejkr, Sellier & Bellot a. s., Prádelna Kyselý, pan Honců (Praha), Zemědělské družstvo Čechtice, Rodinná cukrárna Vlašim - manželé Bayerovi, Město Vlašim, Kulturní dům Blaník, Městys Čechtice, Klub miřetických žen, Montessori Vlašim, Junák – český skaut středisko Vlašim, Potraviny – Reková, přátelé, kamarádi, známí.

Všem moc děkujeme a přejeme radostné dny!

Za FCH Vlašim D. K.

 

 

Související akce

3. ročník Výtvarné soutěže Tříkrálové pomáhání (1. 12. 2016, 00:39 — 31. 1. 2017, 23:59)
Výstava Tříkrálové pomáhání 2017 (15. 2. 2017, 14:30 — 22. 2. 2017, 10:45)
Benefiční koncert "Děkujeme Vám 2017" (18. 2. 2017, 16:00 — 18. 2. 2017, 18:00)
Výtvarná soutěž Tříkrálové pomáhání (11. 10. 2017, 23:16 — 10. 1. 2018, 23:59)
Benefiční koncert „Děkujeme Vám 2018“ (10. 2. 2018, 16:00 — 10. 2. 2018, 18:00)
Benefiční koncert „Děkujeme Vám 2019“ (16. 2. 2019, 15:00 — 16. 2. 2019, 17:30)
Tříkrálová sbírka 2019
úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 8:00 – 16:00, So: 9:00 - 11:00

Charitní "šatník" - Dukelská 2192, Benešov (naproti Černému koni)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.