Červen v Charitním „obchůdku“

Červen v Charitním „obchůdku“

Po měsíci, kdy se uklízelo a do obchůdku přibilo spoustu nových věcí, se věci opět přesunuly k lidem, kteří je znovu využijí. Ukázalo se to na darech, které jsme přijali a poskytli...

.. všem dárcům moc děkujeme. Finanční dary ve výši 19 902 Kč budou využity na úhradu nezbytných nákladů na provoz Charitního „obchůdku“ a další pomůcky do naší půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, jejíž vybavení se nám daří díky Vám i dalším dárcům rozšiřovat.

Zároveň děkujeme:

  • p. Toulovy - jehož prostředky nám umožnili koupit invalidní vozík,
  • Nadaci Olgy Havlové Výboru dobré vůle – za dva invalidní vozíky, zvedák do vany, saturátka (přístroje na měření kyslíku v krvi) pro zdravotní sestry.
  • Účastníkům festivalu Popence – elektrický zvedák.

Veškeré pomůcky rovnou mířily k potřebným a do terénu a již slouží. Naším dalším cílem je pořídit sondu pro příjem potravy do žaludku a další invalidní vozíky. Tak aby lidé zbytečně nezůstávali v nemocnicích a mohli fungovat bez větších omezeních ve svém domácím prostředí.

úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 8:00 – 16:00, So: 9:00 - 11:00

Charitní "šatník" - Dukelská 2192, Benešov (naproti Černému koni)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.