Jaký byl benefiční koncert "Děkujeme Vám" 2016?

Jaký byl benefiční koncert "Děkujeme Vám" 2016?

Jedním slovem báječný!

Přesvědčit se o tom můžete díky fotoreportážím, za které moc děkujeme panu Ivanu Teytzovi a Daně Kucharčíkové. Více se dočtete zde.

Máme další příležitost děkovat:

 • Pánu Bohu, za morální podporu, zdraví a sílu, aby takováto akce mohla proběhnout.

 • Všem sedmdesáti účinkujícím (z toho bylo téměř padesát dětí) za radost, energii a skvělé výkony, které na jevišti podali. Všichni poctivě nacvičili a nazkoušeli svá vystoupení tak, že mile překvapili všechny v sále.

 • Paní moderátorce Daniele Drtinové, že nám věnovala svůj volný čas a provázela nás celým odpolednem. Byla profesionální oporou i sluncem, které zářilo mezi jednotlivými vystoupeními.

 • Dvacítce dobrovolníků za pomoc s přípravami (stěhováním, výzdobou), při koncertu (u vstupu, v šatně, v občerstvení, s aktivitami pro děti) i následným sklízením (úklidem a stěhováním).

 • Zapojeným pracovníkům Charity a Diakonie za jejich čas a práci, které koncertu věnovali spolu s dobrovolníky.

 • Dvě stě šedesáti jedna divákům za skvělou atmosféru, podporu, čas a trpělivost během celého koncertu.

 • Úžasnému panu zvukaři a jeho pomocníkům, za skvělé ozvučení pěti různých hudebních formací a sedmi mluvených vstupů během dvou hodin i velkou trpělivost, kterou měli se všemi.

 • Panu osvětlovači, který hledal pro účinkující to nejpříjemnější světlo.

 • Městu Vlašim a pracovníkům za zapůjčení prostor Kulturního domu Blaník.

 • Potravinám u Reků, za vstřícnost, s kterou nám poskytli dostatek občerstvení pro všechny.

 • Zemědělskému družstvu Čechtice za párky na míru.

 • Firmám Stejkr a Sellier &Bellot za ceny do soutěží.

 • Manželům Gábině a Tomášovi Kroupovým za sdílení svého piana, ušetřili práci pana zvukaře i stěhování dalších dvou pian.

 • Městysu Čechtice za podporu koncertu vypraveným autobusem.

 • Reportérce Českého rozhlasu Radiožurnálu p. Hájkové za pomoc s propagací.

Ti všichni přispěli k tomu, aby koncert proběhl hladce a ve velmi příjemné atmosféře. Věříme, že odpoledne bylo důstojným poděkováním koordinátorům, „servisženám“, vedoucím skupinek a koledníkům za pomoc s proběhlou Tříkrálovou sbírkou na Vlašimsku, Čechticku a Keblovsku. Během tohoto milého setkání, jsme předali ceny nejpřesnějším odhadujícím i nadějným malířům.

Do výtvarné soutěže Tříkrálové pomáhání, tentokrát na téma „Jak Vy pomáháte“, přišlo dvě stě osm výtvarných prací. Po skončení výstavy budou zdobit klubovnu Charity v Husově domě. Nezávislá porota vybrala následující díla:

V kategorii dětí ve věku 3 – 6 let:

 • 1. místo - Jiří Matějka, z Vlašimi s obrázkem Třech králů

 • 2. místo - Daniel Kamarýt z Vlašimi, který namaloval Tři krále

 • 3. místo - Šárka Follerová z Otročic se svým obrázkem jak s tatínkem krmí v lese ptáčky

V kategorii 7 – 11 let:

 • 1. místo - Tři králové od Kateřiny Doležalové z Vlašimi

 • 2. místo - Elen Hájková z Čechtic, která nakreslila, jak posílá hračky do Rumunska, do dětského domova

 • 3. místo - Miroslava Křištová z Vlašimi, jak pomáhá na zahradě mamce s věšením prádla

 • čestné uznání Marku Bžochovi z Vlašimi, který nakreslil jak pomáhá tím, že spolu s jejich sborečkem, hrají a zpívají pro radost důchodců

 • čestné uznání Bořku Procházkovi z Kondrace, který nakreslil jak hlídá synovce

Ve spojené kategorie 12 – 150 let:

 • 1. místo – Pomocná ruka od Anny Kuklíkové z Vlašimi

 • 2. místo – Žaneta Králová z Březnice s obrázkem Třech králů

 • 3. místo – Hana Marková z Chocně se svým obrázkem zpívajících Tříkrálových koledníků a maminky s dítětem, kteří jim přispívají do kasičky

Celé odpoledne se tak neslo ve znamení dětí, ať již v roli účinkujících, odměňovaných, diváků, aktérů připravených aktivit nebo těch, kterým udělá radost předaný výtěžek koncertu.  Výtěžek akce 13 614 Kč jsme s velkou radostí předali vlašimské Diakonii ČCE. Pan ředitel nám sdělil, že peníze použijí na cestovné sociálních pracovnic do rodin v rámci klubu Zrnko.

Někteří z účinkujících měli na pódiu svou veřejnou premiéru. Musíme říci, že vydařenou. Na závěr proběhla společná improvizace všech kteří vydrželi až do konce. Děkujeme!!!


 

Související akce

Benefiční koncert Děkujeme Vám! 2016 (13. 2. 2016, 16:00 — 13. 2. 2016, 18:00)
Výtvarná soutěž Tříkrálové pomáhání (11. 10. 2017, 23:16 — 10. 1. 2018, 23:59)
Benefiční koncert „Děkujeme Vám 2018“ (10. 2. 2018, 16:00 — 10. 2. 2018, 18:00)
Benefiční koncert „Děkujeme Vám 2019“ (16. 2. 2019, 15:00 — 16. 2. 2019, 17:30)
Tříkrálová sbírka 2019
úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 8:00 – 16:00, So: 9:00 - 11:00

Charitní "šatník" - Dukelská 2192, Benešov (naproti Černému koni)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.