Poděkování za Postní almužnu na Vlašimsku

Poděkování za Postní almužnu na Vlašimsku

Také v letošním roce se někteří lidé, či rodiny, rozhodli prožít přípravu na Velikonoce ne jen duchovně, ale i praktickým skutkem milosrdenství, tedy almužnou. Kasičky umožňují milosrdnému dárci zvolit si, na jaký účel chce svou almužnu věnovat. V letošním roce bylo na úmysl „dle rozhodnutí charity“ vybráno 3 128 Kč a na úmysl „jiné“ 10 315 Kč. Rozhodli jsme se tyto částky použít na náklady, které nám vznikají s projektem vzniku zázemí pro Farní charitu Vlašim (čtěte více). V tuto chvíli se připravuje projektová dokumentace. Byli bychom rádi, kdyby součástí zázemí byla také koupelna pro osoby bez přístřeší, kterým poskytujeme šatstvo a potraviny.

Částku určenou pro pomoc matkám v tísni (2157 Kč) využijeme pro přímou pomoc. Obracím se na Vás tedy s prosbou, pokud víte o matce s dětmi, která právě prožívá těžké období, kontaktujte nás, tak abychom nalezli možnosti, jak jí těžkou situaci ulehčit. V současné době pomáháme matkám potravinovou i materiální pomocí. Zajišťovali jsme pro ně i použitý nábytek. Rádi bychom využili finance pro osobu, která třeba není v kontaktu se sociálním odborem, své problémy řeší sama, o pomoc nežádá na všech stranách, a přesto by si pomoc plně zasloužila. Budu ráda za Vaše tipy na osoby, kterým můžeme pomoci.

Na závěr bych ráda ještě jednou poděkovala za Vaše rozhodnutí pro duchovně materiální formu přípravy v postní době. Celkový výtěžek 16 029 Kč je nádherný. Díky němu můžeme hledat další formy pomoci lidem v tísni.

Za Farní charitu Vlašim Daniela Laloučková

Tříkrálová sbírka 2019
úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 9:00 – 17:00, So: zavřeno

Charitní "šatník" - Dukelská 2192, Benešov (naproti Černému koni)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: zavřeno

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.