Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2017

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2017

Drazí přátelé,

jsem moc ráda, že se s Vámi mohu podělit o radost spojenou s letošní Tříkrálovou sbírkou 2017. Přestože naši republiku postihlo v době jejího konání opravdu zimní počasí, dokázali koledníci vylepšit loňský rekord o 27 026 korun.

Letos se výnos sbírky ve Vlašimi a okolních obcích vyšplhal na úctyhodných 448 529 Kč. Projevená důvěra nás velice těší, zavazuje, a je velikým povzbuzením do další práce.

Sbírka nám umožňuje udržet provozování našich služeb. Podporuje naši Občanskou poradnu, která se zaměřuje především na dluhovou problematiku a finanční gramotnost. Terénní sociální služby pro seniory a zdravotně postižené. Zdravotní služby pro osoby upoutané na lůžko, popřípadě těžko se pohybující. Pomáhá financovat také Místo vzájemné materiální pomoci, díky kterému se daří poskytnout potravinovou a materiální pomoc lidem v tísni.

V loňském roce jsme díky sbírce zakoupili do naší půjčovny kompenzačních pomůcek elektrické odsávačky mateřského mléka, kojenecké váhy a monitor dechu. Rádi bychom tak podpořili mladé rodiny.

Nedá se ani popsat jak je Tříkrálová sbírka pro naši organizaci důležitá. Z celého srdce proto za vše děkujeme. Vážíme si dobrosrdečnosti a štědrosti dárců. Vážíme si statečnosti a ochoty koledníků. Vážíme si i dalších, kteří se o dobrovolníky během koledování starali.

Všem Vám, přátelé, patří veliké díky.

Za Farní charitu Vlašim

Mgr. Daniela Laloučková

Tříkrálová sbírka 2019
úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 8:00 – 16:00, So: 9:00 - 11:00

Charitní "šatník" - Dukelská 2192, Benešov (naproti Černému koni)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.