Přípravy na Tříkrálovou sbírku 2019

Přípravy na Tříkrálovou sbírku 2019

Vážení přátelé,

čas neúprosně letí a opět se blíží konec kalendářního roku. Pro nás toto období znamená, že přípravy na Tříkrálovou sbírku 2019 jsou v plném proudu. Tříkrálová sbírka je sbírkou veřejnou a od roku 2000 je pořádána Charitou České republiky. Ve Vlašimi a okolí probíhá sbírka po záštitou Farní charity Vlašim. Jak bude sbírka probíhat a co vše se chystá, se dočtete dále.

TKS 2019Sbírka se vkládá do zapečetěných pokladniček označených charitním logem, do jiných pokladniček nelze sbírku provádět. Tříkrálová sbírka 2019 se v pražské arcidiecézi bude konat v termínu od úterý 01.01.2019 do neděle 13.01.2019. Koledovat se může každý den dle počtu koledníků, jejich sil a přízně počasí. Ve Vlašimi a okolí se nejčastěji koleduje v sobotu. V roce 2019 vychází první sobota na 5. ledna 2019, druhá sobota na 12. ledna 2019.

Tříkrálovou sbírku by nebylo možné uspořádat bez zapojení velkého počtu dobrovolníků, a to z řad dospělých a dětí různého věku. Všem patří velké IMG_20180106_131409_2CSpoděkování za jejich nasazení a obětavý přístup.

Tradiční skupinka koledníků bývá složena ze Tří králů a jednoho vedoucího skupinky. Vedoucí musí být starší 15 let a během koledování musí mít u sebe k dispozici vyplněný průkaz vedoucího skupiny a také Osvědčení o oznámení sbírky. Některé skupinky bývají i tříčlenné a to tehdy, když vedoucí je zároveň jedním z králů. V našem regionu máme i vícečetné skupinky, které se daří obsadit na některých okolních vsích.

Každý rok se 65 % výtěžku sbírky vrací do Farní charity Vlašim, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % je zasíláno na podporu projektů v zahraničí a 5 % pokrývá režii sbírky.

Z finančních prostředků získaných v TKS 2019  plánuje podpořit ADCH Praha tyto své projekty:

  • Materiální a potravinová pomoc nejchudším lidem v ČR.
  • Poradna Magdala - pomoc  obětem násilí.
  • Vybudování centra sociálních  služeb Farní Charity Vlašim.
  • Ozdravný pobyt běloruských dětí v Praze.
  • Podpora nemocnic v Ugandě.

Při Tříkrálové sbírce v roce 2018 se ve Vlašimi a okolí vybralo neuvěřitelných 515 462 Kč. Podaří se nám tuto částku společně pokořit v Tříkrálové sbírce 2019? Svůj tip můžete vyplnit do jednoduchého formuláře na webových stránkách FCH Vlašim - zde. Ti z Vás, kdo odhadnou nejpřesnější tip, FCH Vlašim odmění na benefičním koncertě 2019Děkujeme Vám!“, který se bude konat v sobotu 16. února 2019 v KD Blaník ve Vlašimi.

Iveta - Až budu velká, také budu chodit za tři krále.Na benefičním koncertě budou již tradičně odměněni vítězové výtvarné soutěže "Tříkrálové pomáhání", tentokrát na téma "Jak se bude pomáhat v komunitním centru?" Uzávěrka 5. ročníku soutěže je stanovena na 7. ledna 2019. Všechna došlá výtvarná díla si budete moci volně prohlédnout od 12.02.2019 do 21.02.2019 na Výstavě "Tříkrálové pomáhání", která budou umístěna na schodišti Kulturního domu Blaník ve Vlašimi.

Doprovodné akce FCH Vlašim na podporu Tříkrálové sbírky:

Přeji Vám všem klidné a požehnané prožití svátků vánočních a v roce 2019 pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, životní pohody a Božího požehnání.

                                                                                  Jana Srbová

                                                  Koordinátorka Tříkrálové sbírky pro Vlašim a okolí

                                                                    trikralova.sbirka@charitavlasim.cz

                                                                                Tel:  732  277 256

 

Tříkrálová sbírka 2019
úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 9:00 – 17:00, So: zavřeno

Charitní "šatník" - Dukelská 2192, Benešov (naproti Černému koni)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: zavřeno

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.