První vzdělávání Akademie třetího věku ve Vlašimi

První vzdělávání Akademie třetího věku ve Vlašimi

Úspěšné konání prvního vzdělávání Akademie třetího věku (A3V) pro seniory na téma Živá historie proběhlo ve čtyřech termínech v měsících říjnu a listopadu 2017 v BESÍDCE FARY VLAŠIM vedle římskokatolického kostela sv. Jiljí. O A3V ve Vlašimi byl zájem, svědčí o tom účast čtyřiceti posluchačů - seniorů ( 35 žen a 5 mužů ). Čtěte dále.

Velkou zásluhu na uskutečnění A3V měl Ing. Jiří Foller společně s Mgr. Danielou Laloučkovou. Připravili podklady, vybrali téma a jednali s Městem Vlašim a Vzdělávacím institutem Středočeského kraje ( VISK ).
V tomto vzdělávacím programu se senioři dozvěděli, jak pracují historici, jaké vědy jim v jejich práci pomáhají, jak zpracovávat dějiny své rodiny, firmy či města, jak se orientovat v historických pramenech a jak pracovat s archivními dokumenty či jak napsat kvalitní historický text. K tomu byly rozdány písemné materiály, do nichž si mohl každý posluchač dopisovat své podrobnější poznatky.

IMG_2927

Ve všech čtyřech proběhlých výukových dnech byl přednášejícím doc. PhDr. 
Vladimír Srb, Ph. D., prorektor ARD -VŠPSV v Kutné Hoře. Lektor doc. Srb dal také příležitost posluchačům, aby dávali jakékoliv dotazy k probíranému učivu. Za své znalosti, profesionální vystoupení a zodpovídané dotazy byl posluchači odměněn mohutným závěrečným potleskem.
 
Pro Vaši informaci plánujeme druhý semestr od února do května 2018 (nezávislý na prvním semináři) s tématem PRVNÍ REPUBLIKA, a to ke 100. výročí vzniku Československa. Po dobu pěti setkání by se tentokrát střídali přednášející z vysoké školy podle své specializace k danému období.
Závěrem je pozvánka pro ty seniory, kteří se prvního vzdělávacího programu z různých důvodů nezúčastnili.
  • Buď vítán ten, kdo s dobrým úmyslem po vzdělávání toužíš.
                                  PhDr. Lubomír Zábranský, příznivec Farní charity Vlašim a účastník A3V.
úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00

So: 9:00 - 11:00

Charitní "šatník" - Pražská 126, Benešov (areál V lázních)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.