Sociálně aktivizační služba (SAS) pro seniory a osoby se zdravotním postižením Vlašim aktuálně

Sociálně aktivizační služba (SAS) pro seniory a osoby se zdravotním postižením Vlašim aktuálně

V roce 2015 jsme se každý týden scházeli na akcích určených zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením. Akce byly otevřeny i široké veřejnosti a nabídka byla opravdu pestrá. Mezi nejvíce navštěvované podniky patřily výlety a přednášky. Oproti tomu posezení, diskuse nebo promítání byly záležitostí jen pro pár skalních účastníků. Jak to bude, čtete dále.

Akce byly plánovány s ohledem na časový předstih, v kterém musely být dodány ke zveřejnění v pravidelných místních zpravodajích a médiích. Z toho vyplynula často problematická závaznost a nepružnost v celé práci skupiny lidí, která se kolem SAS utvořila. Program nebylo možné pružně přizpůsobovat, obtížně se daly řešit náhlé organizační změny, atd.

Na základě těchto zkušeností jsme se rozhodli, že s výraznějším časovým předstihem budeme plánovat pouze výlety a přednášky. Ostatní setkání v rámci „Klubu seniorů“ a jejich program necháme na jeho účastnících. O programu těchto setkání se budeme domlouvat nejpozději v týdenním předstihu a ke zveřejnění dojde zpravidla na nástěnkách FCH (u kostela Sv. Jiljí; u kruhového objezdu poblíž obchodu Albert) a na webu Farní charity Vlašim.

Dále se chceme věnovat (a více zaměřit) především na aktivizaci těch lidí, kteří zůstávají sami ve svých domácnostech a chybí jim kontakt s veřejností. Pokud byste o někom takovém věděli, budeme rádi za vaše doporučení. Můžete tak pomoci zlepšit život někomu, kdo by si třeba občas rád s někým popovídal nebo má strach vydat se sám ven ze svého bytu. Společně tak budeme moci hledat možnosti, jak mu v případě jeho zájmu o pomoc vnést do života o kousek více radosti. Sociálně aktivizační služba je pro potřebné seniory a osoby se zdravotním postižením dotována státem a proto se za ni nevybírá žádná úhrada.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na další setkávání. Kdo by se chtěl jakkoli zapojit je srdečně vítán. Dveře máme otevřené komukoli.

Klub seniorů (FCH Vlašim)

Související akce

Benefiční koncert Děkujeme Vám! 2016 (13. 2. 2016, 16:00 — 13. 2. 2016, 18:00)
úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 8:00 – 16:00, So: 9:00 - 11:00

Charitní "šatník" - Dukelská 2192, Benešov (naproti Černému koni)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.