Zdravotní a sociální služby - středisko Vlašim

Lidická 1715, Vlašim, 258 01 Datová schránka: tb37y2u Vedoucí zařízení: Mgr. Iva Doubková - vedoucí Občanské poradny Vlašim, Martina Svitáková - vrchní sestra domácí zdravotní péče, Bc. Radka Kůželová - vedoucí terénních služeb
  • Tel.: 736 472 795, 739 580 363, 733 676 737
 
Hlavním cílem FCh Vlašim je pomoc potřebným bez rozdílů. Pomáháme zájmem o člověka, komunitu i společnost; poskytováním sociálních, zdravotních a charitních služeb; zaměstnáváním lidí, kteří chtějí pracovat s lidmi. Naše činnost spočívá v individuálním přístupu a respektu ke klientovi, jeho potřebám, názorům, zvyklostem atd., v poskytování podpory. Snažíme se naše klienty co nejvíce aktivizovat a vést k zodpovědnosti: nabízet, vysvětlovat, ale nerozhodovat za ně.
Farní charita Vlašim

Seznam lidí:

Mgr. Jíří Foller - sociální pracovník Mgr. Dagmar Dufková - vedoucí projektu Farní charita Vlašim pomáhá neformálním pečujícím Mgr. Iva Doubková - vedoucí Občanské poradny Vlašim Marie Vajsarová - ekonom Mgr. Daniela Laloučková - ředitelka FCH Vlašim Martina Svitáková - vrchní sestra domácí zdravotní péče PhDr. Irena Lesová - psycholog Ing. Dana Kucharčíková, DiS. - sociální pracovník, PR koordinátor Bc. Radka Kůželová - vedoucí terénních služeb Yveta Macháčková - pracovník sociálních služeb

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 8:00 – 16:00, So: 9:00 - 11:00

Charitní "šatník" - Dukelská 2192, Benešov (naproti Černému koni)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.