Pečovatelská služba při Farní charitě Vlašim


  • Tel.: 739 580 363
 
Lidická 1715, Vlašim, 258 01 Vedoucí služby: Bc. Radka Kůželová - vedoucí terénních služeb

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Posláním služby je podat pomocnou ruku lidem, kteří to potřebují – ať už z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení – aby si mohli udržet v životě co nejvyšší míru soběstačnosti ve svém domácím prostředí.

Cílem služby je zajistit uživateli pomoc a podporu při zvládání každodenních činností, na uživatele působit aktivně, podporovat fyzickou a duševní soběstačnost a jeho sociální začlení.

Uživatelům jsou poskytovány tyto základní služby:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • pomoc při zajištění stravy (uživatelům je zajištěn dovoz obědů; v případě zájmu jim může být poskytnuta pomoc při přípravě celodenní stravy přímo v jejich bytech),
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti (obvykle zahrnuje úklid a údržbu domácnosti a domácích spotřebičů, praní a žehlení osobního a ložního prádla, nákupy a další pochůzky),
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zejména doprovod do jiného zařízení, např. zdravotnického, nebo na úřad),
  • základní sociální poradenství.

Pečovatelská služba doplňuje naše již poskytované sociální služby: Osobní asistenci, Sociální aktivizaci seniorů a osob se zdravotním postižením a Občanskou poradnu Vlašim. Hlavním důvodem rozšíření nabídky poskytovaných služeb je požadavek klientů na specifické úkony pečovatelské služby, které v naší oblasti chybějí.

Služba je poskytována na základě písemné smlouvy. Uživatelé hradí jednotlivé úkony pečovatelských služeb dle platné vyhlášky, např. za donášku oběda po Vlašimi 20 Kč.

Služba je poskytována celoročně od pondělí do neděle v čase 7–19 h. Kapacita služby je 12 osob.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Daniela Laloučková - ředitelka Marie Vajsarová - ekonom Bc. Radka Kůželová - vedoucí terénních služeb
Tříkrálová sbírka 2019
úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 8:00 – 16:00, So: 9:00 - 11:00

Charitní "šatník" - Dukelská 2192, Benešov (naproti Černému koni)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.