Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením


 • Tel.: 739 580 363
 
Lidická 1715, Vlašim, 258 01 Vedoucí služby: Bc. Radka Kůželová - vedoucí terénních služeb

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: práce na orientaci v prostoru a času, podpora a rozvoj komunikace, podpora sebeobsluhy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, působení na zlepšení fyzické a psychické kondice, podpora posílení kladných vztahů s okolím a rodinou Fakultativní služby: NE

Poslání služby:

Posláním služby je napomáhat seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením k rozvoji nebo udržení jejich schopností a dovedností a podporovat jejich sociální začleňování.

Cíle služby:

 • rozvoj zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit uživatelů

 • prodloužení aktivního a nezávislého života uživatelů

 • udržení osobních a sociálních dovedností a schopností uživatelů

 • podpora při udržování a posilování soběstačnosti uživatelůDSC08320

 • podpora přirozených společenských vztahů uživatelů

 • podpora integrace uživatelů do společnosti

Osoby, kterým je služba určena:

V souladu s registrací služby je služba určena mladším seniorům (65–80 let) a starším seniorům (nad 80 let). Dále je určena osobám se zdravotním postižením od 19 let věku.

Zásady poskytování služby

 • Bezpečí: ochrana lidské důstojnosti, citlivé a férové jednání
 • Respekt: respektování uživatele v oblasti soukromí a projevech svobodné vůle.
 • Partnerství: uživatel je vždy rovnocenným partnerem, vztah mezi uživatelem a pracovníkem je založen na vzájemné spolupráci, přičemž pracovník respektuje soukromí i přání a potřeby uživatelů služby.
 • Přizpůsobení komunikace a rychlosti schopnostem a potřebám uživatelů služby.

Služba je poskytována zdarma. Zájemci o jeji poskytování mohou kontaktovat vedoucího terénních služeb na níže uvedených kontaktech, který jedná se zájemci o službu, domlouvá její průběh a individuálně službu s klientem plánuje a hodnotí.

 

 

 

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Daniela Laloučková - ředitelka, vedoucí sociálně aktívizační služby Marie Vajsarová - ekonom Mgr. Jíří Foller - sociální pracovník Bc. Radka Kůželová - vedoucí terénních služeb
Tříkrálová sbírka 2019
úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 8:00 – 16:00, So: 9:00 - 11:00

Charitní "šatník" - Dukelská 2192, Benešov (naproti Černému koni)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.