Sponzorství

Proč nás podpořit?

 • Protože chceme svým klientům zajistit rychlou a kvalitní péči, ale jakožto nezisková organizace se někdy potýkáme s nedostatkem financí potřebných pro tuto službu. Svým darem, třeba drobným, tedy přispějete k radosti a lepší situaci potřebných lidí.
 • Protože vaše jméno nebo název vaší organizace můžeme uveřejnit v seznamu sponzorů na této stránce. Chcete-li využít této možnosti, doložte s identifikací daru (číslo svého účtu, částka a datum převodu) i své údaje a souhlas se svým uvedením v seznamu sponzorů. Pokud byste měli jiné požadavky na propagaci, vyjdeme vám vstříc.
 • Protože můžete získat daňovou výhodu:
  • Fyzické osoby si od základu daně mohou odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně (podle § 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu).
  • Právnické osoby si od základu daně mohou odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně již sníženého o jiné odečitatelné položky. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu).

Jak nás podpořit?

Zašlete finanční částku na účet FCh Vlašim číslo 322209309/0800 zřízený u České spořitelny, a.s. Variabilní symbol, prosíme, uveďte jeden z následujících:

 • dar pro FCh Vlašim bez určení účelu: 1992
 • podpora domácí zdravotní péče: 2000
 • podpora občanské poradny: 2009
 • podpora osobní asistence: 2010
 • podpora sociální aktivizace seniorů a osob se zdravotním postižením: 2012
 • pečovatelská služba: 2014

Pokud chcete díky svému daru získat daňovou výhodu, bude nejvhodnější, abychom s Vámi uzavřeli darovací smlouvu.

Naši dárci:

Logo Ministerstva práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí nám od roku 2010 poskytuje každý rok dotaci na provoz sociálních služeb.

Znak města Vlašim

Město Vlašim dlouhodobě finančně podporuje naši činnost.

Logo Středočeského kraje

V roce 2014 jsme obdrželi grant na Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdrav. postižením z Humanitárního fondu Krajského úřadu Středočeského kraje.

Logo VeltekoLogo Úřadu práce

  

 Obce: Vlašim, Čechtice, Pravonín, Trhový Štěpánov, Pavlovice, Zdislavice.

Děkujeme!

Tříkrálová sbírka 2019
úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 9:00 – 17:00, So: zavřeno

Charitní "šatník" - Dukelská 2192, Benešov (naproti Černému koni)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: zavřeno

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.