Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2017

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2017

Drazí přátelé,

jsem moc ráda, že se s Vámi mohu podělit o radost spojenou s letošní Tříkrálovou sbírkou 2017. Přestože naši republiku postihlo v době jejího konání opravdu zimní počasí, dokázali koledníci vylepšit loňský rekord o 27 026 korun.

Letos se výnos sbírky ve Vlašimi a okolních obcích vyšplhal na úctyhodných 448 529 Kč. Projevená důvěra nás velice těší, zavazuje, a je velikým povzbuzením do další práce.

Sbírka nám umožňuje udržet provozování našich služeb. Podporuje naši Občanskou poradnu, která se zaměřuje především na dluhovou problematiku a finanční gramotnost. Terénní sociální služby pro seniory a zdravotně postižené. Zdravotní služby pro osoby upoutané na lůžko, popřípadě těžko se pohybující. Pomáhá financovat také Místo vzájemné materiální pomoci, díky kterému se daří poskytnout potravinovou a materiální pomoc lidem v tísni.

V loňském roce jsme díky sbírce zakoupili do naší půjčovny kompenzačních pomůcek elektrické odsávačky mateřského mléka, kojenecké váhy a monitor dechu. Rádi bychom tak podpořili mladé rodiny.

Nedá se ani popsat jak je Tříkrálová sbírka pro naši organizaci důležitá. Z celého srdce proto za vše děkujeme. Vážíme si dobrosrdečnosti a štědrosti dárců. Vážíme si statečnosti a ochoty koledníků. Vážíme si i dalších, kteří se o dobrovolníky během koledování starali.

Všem Vám, přátelé, patří veliké díky.

Za Farní charitu Vlašim

Mgr. Daniela Laloučková

úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00

So: 9:00 - 11:00

Charitní "šatník" - Pražská 126, Benešov (areál V lázních)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.