Adresář

Azylový dům pro matky s dětmi

Tel.: 571 616 657, 605 179 402
Kpt.Zavadila 1345, Valašské Meziříčí, 757 01
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

 

 

Poslání

Azylový dům pro matky s dětmi je jednou ze sociálních služeb Charity  Valašské Meziříčí. Klientky zde podporujeme a motivujeme k získání reálného náhledu na vlastní obtížnou životní situaci a  k následnému účelnému a účinnému řešení. Vedeme je také k převzetí zodpovědnosti za svůj život,  výchovu a zajištění podmínek pro harmonický rozvoj dětí.  Důraz klademe na přednostní využití vlastních sil a posun k samostatnosti a nezávislosti.

Služba je poskytována formou přechodného ubytování v zařízených garsoniérách v prostředí bezpečném a vhodném pro výchovu dětí.

Kapacita služby je 12 bytových jednotek pro 12 matek a 28 dětí.

Nabídka služeb

1)   Základní sociální poradenství (např. o druhu sociálních služeb, o sociálních dávkách,  možnosti nalezení bydlení)

2)   Pomoc při zajištění stravy znamená vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu  nebo pomoc s přípravou stravy:

Ubytované ženy - matky mají  ve svém bytě  k dispozici vybavenou kuchyňskou linku, kde si mohou samy připravovat jídlo. Pokud to ubytovaná matka potřebuje, poskytujeme i pomoc a podporu při přípravě stravy. Může se jednat buď o nácvik vaření, pečení  nebo pomoc s plánováním vhodného jídelníčku zohledňujícího potřeby dětí i možnosti matky.

3)   Poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok:

Matky s dětmi jsou ubytovány v samostatném pokoji s kuchyňským koutem a koupelnou, která má buď sprchový kout nebo vanu, umyvadlo a toaletu. Pouze u dvou pokojů je koupelna společná. Pokoj pro matku a děti je vybaven nábytkem, lůžkovinami, ložním prádlem, nádobím a základními kuchyňskými elektrospotřebiči, jako je lednička, vařič a varná konvice. Součástí každého pokoje jsou i potřeby pro úklid. K bezplatnému zapůjčení nabízíme  také  pračku, žehličku, vysavač  a další elektrospotřebiče.

4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

a) pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů

Každá žena má nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy o poskytování sociálních služeb vytvořen individuální plán, který je pravidelně aktualizován a přehodnocován. S každou uživatelkou v zařízení od počátku pracuje sociální pracovnice, která zjišťuje její potřeby a přání. Společně plánují kroky k jejich dosažení, samozřejmě v souladu s nabídkou poskytované služby. Pomoc a podpora se týká především vyřizování dokladů, sociálních dávek, možností bydlení a práce.

b)   pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

Matkám i dětem nabízíme informace o běžných službách ve Valašském Meziříčí a okolí. Seznam služeb je dostupný  v našem adresáři.

V azylovém domě umožňujeme matkám i jejich dětem navázat nebo dále rozvíjet své vztahy s rodinou a přáteli. Pro tento účel mohou u nás  používat návštěvní místnost a internet.

Smyslem služby je vést matku k zodpovědnému rodičovskému chování. Matkám poskytujeme pomoc a podporu při řešení jejich problémů se zajištěním  péče o děti, domácnost a finančního hospodaření rodiny, včetně nácviku těchto  situací, popř. i doprovodů na různé instituce. Poskytujeme také poradenství a podporu při řešení problémů spojených s domácím násilím. V akutních situacích poskytujeme i poradenství v oblasti zákona o rodině, v oblasti řešení dluhů a krizovou intervenci

Cílem poskytované služby je, aby ubytovaná matka s podporou služby byla při odchodu schopna:

 •             Nalézt sobě a svým dětem adekvátní bydlení
 •            Zajistit si  finanční zabezpečení odpovídající vlastní situaci
 •            Umět hospodařit s vlastními finančními prostředky
 •            Plnit své případné pohledávky v souladu s finančními možnostmi
 •           Znát běžně dostupné služby
 •           Pečovat o domácnost
 •           Umět pečovat  o své zdraví a další potřeby
 •           Vychovávat své děti
 •           Umět pečovat o zdraví a potřeby svých dětí
 •           Získat děti do své péče nebo s nimi alespoň udržovat kontakt
 •           Zvládat mezilidské vztahy, zapojit partnera do řešení problémů rodiny
 •           Zvládat problémy spojené s domácím násilím

Klientky AD podporujeme v dosahování těchto cílů dle individuálních cílů nastavených v konkrétních individuálních plánech jednotlivých klientů.

Měřitelnost cílů se hodnotí hodnotí v rámci konkrétních individuálních plánů jednotlivých klientů.

Komu jsou naše služby určeny

Ženám s dětmi v péči, těhotným ženám nebo ženám bez dítěte usilujícím o jeho získání zpět do své péče, které jsou starší 18 let a

 • prožívají domácí násilí      
 • potřebují podporu a vedení při naplňování své mateřské role a péči o domácnost          
 • jsou v tíživé situaci spojené s akutní ztrátou bydlení

Z cílové skupiny jsou vyloučeny     

 • ženy starší 18 let s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup či trvalou asistenci druhé osoby     
 • ženy starší 18 let s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy, jejichž pobyt by vyžadoval stálou přítomnost tlumočníka

 Zásady, které při naší práci dodržujeme

 

·       Respekt, dobrovolnost:  Respektujeme práva každého člověka. Vnímáme jej jako originál s vlastní osobní důstojností a hodnotou, a to v rovinách tělesné, psychické, sociální a spirituální. Služby poskytujeme na základě svobodného rozhodnutí klienta a respektujeme jeho možnost volby.

·       Práva i povinnosti: Snažíme se pracovat s klienty tak, aby byli schopni vnímat a prosazovat nejen svá práva, ale i znát a plnit své povinnosti.

·         Směřování k samostatnosti a nezávislosti: Podporujeme klienty v jejich samostatnosti a nezávislosti tak, aby si postupně byli schopni pomoci sami a nestali se závislými na sociální službě.

·         Individualita: Zohledňujeme individuální situaci každého klienta. Služby poskytujeme s ohledem na jeho možnosti, schopnosti a přání

·         Odbornost, týmová spolupráce: Vytváříme prostředí pro stálý rozvoj odbornosti i osobnostního růstu pracovníků. Budujeme silný tým spolupracovníků, jehož členové se vzájemně respektují, podporují a doplňují. Spolupracujeme s ostatními pomáhajícími institucemi a jsme ochotni sdílet s nimi své zkušenosti.

·         Podpora ekologického myšlení:  Podporujeme zaměstnance i klienty v třídění odpadu a šetření energií či jiných zdrojů.

 

Provozní doba:                    celoroční nepřetržitý provoz

Cena za službu

ubytování je 100,-Kč/den za matku a 70,-Kč/den za dítě (max. za čtyři děti),  130,-Kč za těhotnou ženu bez dítěte

 

Tým a kontakty

Bc. Markéta Krhutová – vedoucí služby a sociální pracovnice 605 179 402, 571 616 657, marketa.krhutova@valmez.charita.cz

Bc. Simona Halmazňová - sociální pracovnice
734 435 315, 571 616 657, simona.halmaznova@valmez.charita.cz

Hana Kunovská, DiS. - sociální pracovnice
733 672 600, 571 616 657, hana.kunovska@valmez.charita.cz

Helena Kyšáková - sociální asistentka
571 616 657, helena.kysakova@valmez.charita.cz

Hana Mikušková - sociální asistentka
571 616 657, hana.mikuskova@valmez.charita.cz

Ing. Ludmila Plevová - sociální asistentka
571 616 657, ludmila.plevova@valmez.charita.cz

Mgr. Renata Václavková - sociální asistentka
571 616 657, renata.vaclavkova@valmez.charita.cz

Zuzana Chroustová - sociální asistentka
571 616 657, zuzana.chroustova@valmez.charita.cz

Dagmar Schaedlbauerová - sociální asistentka
571 616 657, dagmar.schaedlbauerova@valmez.charita.cz

Dana Pelcová - sociální asistentka
571 616 657, dana.pelcova@valmez.charita.cz

Mgr. Šárka Olbertová - sociální asistentka
571
616 657, sarka.olbertova@valmez.charita.cz

Mgr. Jana Sedlářová - vedoucí tématické skupiny
571 616 657

 

Kde nás najdete

Azylový dům pro matky s dětmi sídlí v prostoru bývalých kasáren Kpt. Zavadila 1345,
757 01 Valašské Meziříčí telefon: 571 616 657, e-mail: azyldum@valmez.charita.cz

 

 

Výpis z registru poskytovatelů sociálních služeb naleznete zde