Adresář

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Tel.: 739 580 363
Tovární 2042, Vlašim, 258 01
Vedoucí služby: Mgr. Radka Kůželová - vedoucí terénních služeb
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: práce na orientaci v prostoru a času, podpora a rozvoj komunikace, podpora sebeobsluhy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, působení na zlepšení fyzické a psychické kondice, podpora posílení kladných vztahů s okolím a rodinou
Fakultativní služby: NE

Poslání

Posláním služby je napomáhat seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením k rozvoji nebo udržení jejich schopností a dovedností a podporovat jejich sociální začleňování.

Cíle služby

  • rozvoj zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit uživatelů
  • prodloužení aktivního a nezávislého života uživatelů
  • udržení osobních a sociálních dovedností a schopností uživatelů

Cílová skupina

Služba je určena pro seniory a osoby se zdravotním omezením (od 19 let), kteří mají zájem o sociální kontakt či aktivní využití času.

Zásady poskytování služby

  • Bezpečí: ochrana lidské důstojnosti, citlivé a férové jednání
  • Respekt: respektování uživatele v oblasti soukromí a projevech svobodné vůle.
  • Partnerství: uživatel je vždy rovnocenným partnerem, vztah mezi uživatelem a pracovníkem je založen na vzájemné spolupráci, přičemž pracovník respektuje soukromí i přání a potřeby uživatelů služby.
  • Přizpůsobení komunikace a rychlosti schopnostem a potřebám uživatelů služby.

Jak o službu požádat?

Zájemce o službu může kontaktovat vedoucí terénních služeb osobně, telefonicky, nebo e-mailem.
Zájemce je seznámen s nabídkou služeb, pravidly služby, podmínkami a náležitostmi, právy a povinnostmi související s poskytnutím služby.

Služba je poskytována bezplatně

Žádost o poskytování služby

 

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Daniela Laloučková - ředitelka, vedoucí sociálně aktívizační služby
Mgr. Zuzana Klímová Vaňková - sociální pracovník
Mgr. Radka Kůželová - vedoucí terénních služeb
ThMgr. Ing. Jiří Foller - sociální pracovník
Světluše Králová - účetní