Historie

Charita Vlašim vznikla v roce 1992 pod názvem Farní charita Vlašim jako nástupce Křesťanského klubu žen. Vlašimští obětaví farníci a farnice zareagovali na výzvu z pražského arcibiskupství, které nabádalo k zakládání farních charit, které mají veřejně svou nezištnou pomocí hlásat křesťanskou lásku potřebným lidem bez rozdílu způsobu života a vyznání. V této době pracovala Farní charita Vlašim na základě práce dobrovolníků. Začali organizovat pomoc seniorům a pořádat pravidelné sbírky šatstva pro potřebné. Od této doby probíhala spolupráce s Diakonií Broumov, kde se toto šatstvo dále třídilo a využívalo. Nabízeli se tak pracovní příležitosti pro pracovníky, kteří pro různá omezení těžce hledají práci.

V roce 2000 se změnila forma na profesionální. Došlo k registraci terénní zdravotnické služby pro oblast Vlašim a okolí, která se nazývá charitní ošetřovatelská služba neboli domácí zdravotní péče. V roce 2008 byla tato služba také rozšířena do Benešova a jeho blízkého okolí, kde je druhé středisko této služby. Tato péče je poskytována nepřetržitě. Pracovat v ní můžou pouze všeobecné zdravotní sestry s povolením pracovat bez lékařského dohledu, takzvanou registrací. Od roku 2009 jsme začali spolupracovat s obvodním lékařem v Dolních Kralovicích. Tato obec je sice vzdálena od Vlašimi 30 km, ale lidé v této oblasti jsou v rozsahu své obslužnosti omezeni rozlehlou vodní překážkou, kterou vytvořila přehrada na řece Želivce. Také zde končí působnost Středočeského kraje.

V roce 2009 proběhla registrace do rejstříku poskytovatelů sociálních služeb na Středočeském krajském úřadě a Farní charita Vlašim převzala do péče vlašimskou občanskou poradnu, kterou do té doby provozovalo občanské sdružení Zoe. Jedná se o ambulantní službu.

V srpnu 2010 rozšířila Farní charita Vlašim nabídku poskytovaných služeb o sociální službu Osobní asistence. Tato služba je také poskytována v domácím prostředí klientů, umožňuje jim zůstávat i přes svá omezení se svými blízkými v závěru života. Pomáhá klientům zvládat obtíže běžného dne a blízké rodině péči o své nejbližší.

Kromě pravidelných setkání seniorů a poutní zájezdů jsme začali pořádat i nejrůznější přednášky a promítání. Protože aktivit stále přibývalo, v srpnu 2012 jsme zaregistrovali sociální službu Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Služba má za cíl obohatit život lidem, např. pomoci jim přijít na jiné myšlenky nebo se dozvědět něco zajímavého. Při poskytování služby se řídíme heslem "aktivní senior = spokojený senior".

S poskytováním domácí zdravotní péče provozujeme i Půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, které putují od jednoho člověka k druhému. S ohledem na požadavky sociálního odboru města Vlašim a díky ochotě místních se nám podařilo sehnat i několik pomůcek pro děti. V červnu 2014 jsme půjčili první dětskou postýlku rodině z Vlašimi a další pomůcky následují. Půjčovnu dětských pomůcek podle potřeb rozšiřujeme.

Práci odborných pracovníků doplňují stále dobrovolnice a dobrovolníci z řad farníků vlašimské farnosti. Pořádají pravidelná a již zmiňovaná setkání seniorů. Charita Vlašim je také spoluorganizátorem celorepublikové Tříkrálové sbírky, která je odkázána pouze na obětavost dobrovolníků z řad dospělých a dětí.