Aktuální informace z folkové klubovny
19. listopadu 2020 Naše články

Aktuální informace z folkové klubovny

Folkový klub Vlašim má za sebou dva roky existence. Za tu dobu toho zažil opravdu dost. 

Příchod do bývalé Charitní klubovny, stěhování do nových prostor na jaře 2020, různá koronavirová omezení a nakonec i (snad dočasné) uzavření. Hlavní bylo ale 10 koncertů, 7 loni a 3 letos. Vystoupení MARKY MÍKOVÉ 1. října bylo asi na dlouhou dobu poslední.

V SOUČASNÉ DOBĚ SE KONCERTY KONAT NEMŮŽOU, ale věříme, že se s Vámi setkáme zase v roce 2021.

Více na: Facebook - Folkový klub Vlašim

ThMgr. Ing. Jiří Foller

sociální pracovník sociálně-aktivizační služby
E-mail: 1hyvVb2b4kvjGK7%WkvDRfb7%bzhTj