Co dělá Pečovatelská služba při Farní Charitě Vlašim?

Co dělá Pečovatelská služba při Farní Charitě Vlašim?

Pečovatelská služba je další z terénních služeb, které poskytuje Farní charita Vlašim. Většina lidí má pečovatelskou službu spojenou s obrázkem toho, jak v poledne přijíždí auto plné jídlonosičů, vyběhne z něj pečovatelka, zmizí v domě, vyběhne a pokračuje dál. Pečovatelská služba však nenabízí jen rozvoz a donášku obědů, ale celou škálu dalších služeb - čtěte dále.

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (jedná se např. o oblékání, pohyb)

  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (umývání, česání, použití toalety a pod.)

  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. praní prádla, úklid, nakupování)

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (jako procházky, návštěvy, doprovod)

Pečovatelská služba je určena osobám se sníženou schopností soběstačnosti, většinou jí využívají senioři, ale mohou jí využívat i osoby se zdravotním, kombinovaným, tělesným postižením a lidé s chronickým onemocněním. Tito lidé byť hůře zvládají péči o domácnost nebo sami o sebe, tak mohou díky této službě zůstat v domácím prostředí, pečovatelka dochází k nim domů a pomáhá jim zvládat úkony, které sami nezvládají.

Rozdíl mezi osobní asistencí a pečovatelskou službou

Dle definice zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, je osobní asistence poskytována bez časového omezení, v přirozeném prostředí a při činnostech, které osoba potřebuje. Pečovatelská služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob určené výkony.

Co lze z uvedených definic vyvodit? Pečovatelskou službu lez využít jen v dopředu určeném časovém intervalu, především v domácnosti uživatele. Oproti tomu osobní asistence se poskytuje během celého dne bez časového omezení, a to nejen v domácnostech klientů, ale i v jiném přirozeném prostředí,jako je např. škola,… Zvykem je i to, že na jednoho uživatele připadá jeden osobní asistent, tudíž je OA více individuální. V případě pečovatelské služby je tomu jinak, protože pečovatelka poskytuje službu více klientům.

Stejně jako osobní asistence je pečovatelská služba jednou ze sociálních služeb, které nejsou přímo hrazeny státem. Pečovatelskou službu si hradí uživatel služby, dle vykázaných úkonů, např. z příspěvku na péči.

Související články

Tříkrálová sbírka 2019
úsměvem, slovem, darem nebo dobrovolnou činností
 

Veřejná sbírka je otevřená od:  1.7.2017  (na dobu neurčitou)
 
- účel zřízení: Nákup budovy za účelem zřízení Komunitního centra a jeho zařízení
 
- číslo účtu:    4854305359/0800

Veřejná sbírka Farní Charity Vlašim

 
 

Kam s věcmi nebo pro věci?

Charitní "obchůdek"Blanická 816, Vlašim (naproti benzínce Papoil)

Po – Pá: 8:00 – 16:00, So: 9:00 - 11:00

Charitní "šatník" - Dukelská 2192, Benešov (naproti Černému koni)

Po - Pá: 9:00 - 17:00, So: 9:00 - 11:00

Více info na tel.: 733 676 737

Naše Místa vzájemné materiální pomoci.