Děkujeme za Postní almužnu
30. května 2021 Naše články

Děkujeme za Postní almužnu

I v letošním roce se konala Postní almužna. Zúčastnili se jí celé rodiny i jednotlivci, kteří se rozhodli prožít Velikonoce nejen duchovně, ale i praktickým skutkem milosrdenství. 

Do Postní almužny se zapojili lidé z farností: Hrádek, Keblov, Veliš, Vlašim a Zdislavice. Výsledek předčil veškerá očekávání, díky štědrosti dárců se vybralo celkem 33 019 Kč.

Finanční prostředky získané touto sbírkou budou použity na podporu Místa vzájemné materiální pomoci, které se bude během léta stěhovat do nového komunitního centra. Děkujeme dárcům za jejich ochotu pomáhat, všem patří náš upřímný dík.

Bc. Terezie Veletová

sociální pracovník
Tel.: 734 165 062 E-mail: c.yo-~l7TmrBVj56LTprRb~lWoyk97c4Ys