Dny prázdnin
14. července 2021 Naše články

Dny prázdnin

Všichni se na volno těší. Na volné dny, když se ví, že je to na určitou dobu. Nikdo nemá rád, když nemá bližší časové vymezení. 

 Letos bylo volno často, ale nikdo se z toho netěšil. Nebyl výhled do budoucna. To budoucí nikdy neovládáme, ale můžeme to ovlivnit tím, co děláme a na co myslíme teď. Přítomnost můžeme plně využít.

Můžeme být ve společnosti druhých. Lépe se raduje, lépe se snáší i to, co příjemné není. Hlavně, když není člověk sám. Potřebujeme jeden druhého, protože je to v naší lidské podstatě. Volný čas může být bohatě naplněn. Odpočinout si při rekreaci, potěšit druhého návštěvou, prostě být vedle, být s druhým.

Z poslední doby, kdy někteří lidé utrpěli bolestné ztráty je patrno, jak vypadá mezilidská blízkost ve formě pomoci. Láska rozdáváním. To platí stále. Jsme setrvale milováni a obdarováváni.

Sebrala jsem stéblo a obrátila brouka, co spadl na záda. Aby žil. 

Pozdravila jsem člověka, co nechce zdravit. Aby zvedl oči od země a neupadl.

Přebalila jsem dítě. Aby se cítilo dobře.

Pustila jsem před sebe tlačící se paní. Aby se usmála.

Navštívila jsme nemocného. Aby nebyl sám.

Je čas sbírat střípky všedních radostí. To se daří lépe o prázdninách, kdy jsou dny volna, ale ne dny prázdné. Abychom se dělili o radost a o lásku, abychom dny Bohem darované naplnili.

PhDr. Irena Lesová

psycholožka
Tel.: 733 676 737