I podzim patří k životu
20. září 2022 Naše články

I podzim patří k životu

Sluníčko, lehce ospale otálí, než zazáří. Vzduchem vlají závoje pavoučích vláken.     

I ptáci si rádi přispí. Stromy si ještě nevybraly oblečení, zatím zkouší barvy. Brzy se rozhodnou. Podzim našlapuje lehkou nohou v mlze a nechává stopy na trávě. V slunečním světle, s modrou oblohou, se všechno lépe snáší. Ale i příroda nás učí svými proměnami v čase. Žijeme v čase a místě. Nemusíme ztrácet naději, když se něco změní. Je to součást našeho žití. Bůh nám vždy pomáhá. Ať jdeme nejistotou počasí, nebo nejistotou svého života a usilování.

Vzpomeňme sv. Václava! Nebyl uzavřený do sebe, ale aktivně kráčel s Bohem a pohledem na druhé!!!! Problém, překážky, vše může být stupněm uzrávání. Zrajeme, když aktivně přijímáme změny. Mějme víru a změn se nemusíme bát. Víra, že Bůh nám pomáhá vše těžké nésti, přináší úlevu. Jen je třeba spolupracovat, přijímat realitu, hledat řešení a nebát se vždy jít dál. Pokud vložíme své problémy a rozhodnutí do Božích rukou, nemusíme se bát ani časových změn, ani svých rozhodnutí.

Odklad problému vždy unavuje, s vírou v Boha jdeme klidně vpřed. Jako přijímáme proměny času, musíme přijímat i proměny situací. Zakoušíme i chvíle bezmoci, ale nikdy nejsme sami. Víme, že vše je stále dynamické, a že Kristus je stále s námi. Nemáme žít, jako oběť zaměřeni se jen sebe sama. Ale s pohledem a ohledem na lidi, za které jsme zodpovědni. To pomáhá pročistit pohled na problém, který nás tíží. Neuzavírat se do sebe a svých pocitů, ale aktivně přijmout situaci a hledat řešení. Být aktivním v dynamice života. Ať je jaro, nebo podzim. Přeji nám všem, krásné slunečné dny babího léta.!!!

PhDr. Irena Lesová

psycholožka
Tel.: 730 549 338