Podzimní dny
14. září 2021 Naše články

Podzimní dny

Podzim je velmi krásné období, ale ne každý má rád změnu. Bylo nám teplo, bylo hodně sluníčka, všechno podporovalo prožitky radosti. 

Teď začne sluníčka ubývat, ale ono stále je. Jen svit se omezí.  Podzim upozorňuje na plody, které měly dozrát, na revizi toho, co mělo být, a co léto přineslo. Podle plodů poznáme strom. Můžeme se radovat z podzimních barev, můžeme žasnout nad plody, které dozrály. Nebo také ne, protože něco nevyšlo, něco se pokazilo.  Ale to vše patří k životu. Začíná nové období, stejně jako třeba dětem škola. V něčem bude nová, v něčem stejná. Vždy něco začne něco přibude.             

Příroda se řídí Božími zákony, zkusme přijímat realitu tak, jak přijde, hledejme návod v Božích ustanoveních. Je tam vždy pomoc. Jen ji vidět a hledat. Pak se budeme těšit z nového, poučíme se z prožitého a naučíme se přijímat jinakost, odlišnost, novost.  Nebudeme mrtvé kameny, ale živé stromy, které budou svědectvím života a jeho plnosti. Ubude-li sluníčka, ať svítí naše srdce láskou, radostí a přijetím všeho co nám Bůh dává. Nezapomeňme rozdávat, přijímat a děkovat. Krásný podzim všem a chuť k žití, protože život je Dar.   

PhDr. Irena Lesová

psycholožka
Tel.: 730 549 338