Poutní výlet na Kolínsko
16. července 2021 Naše články

Poutní výlet na Kolínsko

Charita tentokrát bude psát o střelnici a o bitvě. Nelekejte se, stále poskytujeme ty služby, kvůli kterým nás vyhledáváte. Při našem poutním výletu ve čtvrtek 8. července jsme totiž obědvali v Kouřimi v restauraci na Střelnici, když jsme před tím navštívili bojiště bitvy u Lipan.

Mimochodem, i když se o zmíněné bitvě každý ve škole učil a ti, co mívali přísného učitele, si dodnes pamatují rok 1434, nikdo z nás předtím na místě bitvy nebyl. Byl to tedy opravdu zážitek - nejen krásné místo a mohyla, ale i výhled na severovýchod naší krásné vlasti. K tomu nám přálo i počasí. Bylo oblačno, ale alespoň nás netrápilo přílišné horko.

Tou dobou už jsme měli za sebou mši svatou v Českém Brodě a milé setkání s paterem Martinem Sklenářem, bývalým vlašimským kaplanem. Ve farní Oranžové zahradě nás mile přivítal. Toto krásné místo nás zároveň inspirovalo k tomu, jak by jednou mohla vypadat zahrada nového komunitního centra.

Závěr poutního zájezdu patřil Kouřimi, našemu bývalému krajskému městu. Fundovaný průvodce nás provedl Arciděkanským chrámem sv. Štěpána, jednou z nejvýznamnějších stavebních památek v České republice (i když nepříliš známou). S historií jsme se mohli potkat i v kouřimském skanzenu. Příjezd domů byl provázen prvními cákanci deště přicházející bouřky. Všech 62 účastníků se těší na další poutní výlet.

Kouřim - fara   mohyla   oběd Kouřim

ThMgr. Ing. Jiří Foller

sociální pracovník sociálně-aktivizační služby
E-mail: 1hyvVb2b4kvjGK7%WkvDRfb7%bzhTj