Pozvánka na kurz Dějiny Evropy v souvislostech
4. srpna 2020 Naše články

Pozvánka na kurz Dějiny Evropy v souvislostech

Zveme vás na kurz Dějiny Evropy v souvislostech. Dvousemestrální kurz, který vám nabízíme, bude hledat souvislosti v historickém vývoji našeho kontinentu. Zaměříme se na vybrané nejdůležitější události, osobnosti a myšlenkové koncepty, které formovaly náš kontinent, od pravěku až po současnost. Přednášejí vyučující Academia rerum civilium – Vysoké školy politických a společenských věd Kutná Hora. Více informací na plakátku.

Bc. Terezie Veletová

sociální pracovník
Tel.: 734 165 062 E-mail: c.yo-~l7TmrBVj56LTprRb~lWoyk97c4Ys