Prázdninové zamyšlení
3. srpna 2022 Naše články

Prázdninové zamyšlení

Tvář vůbec neměl pěknou. Věkem se rozpíjely tahy, oči pohaslé. 

A když jsem ho oslovila, měla jsem pocit, že moc mluvit nebude. Prostě už nechtěl nic. Nechtělo se mu žít. Pak pomalu, váhavě, reagoval na má slova a rozpovídal se. Nebyl v životě, dle svého hodnocení úspěšný. Děti ve světě, žena už dříve od něj odešla. A on teď? Nepříznivá diagnóza, pocit, že není, kdo by ho chápal, komu by na něm záleželo. Odpovídal velmi úsporně, ale odpovídal. Nejdříve hledal viníky, litoval se. Při dalších setkáních u lůžka začínaly být jeho oči jasnější, začínal spolupracovat. Našel spoustu věcí, které má ještě dokončit - napsat dětem, ozvat se dřívějším přátelům. Krok za krokem. Na počátku Boha obviňoval, nebo popíral. Pak se začal zajímat. Při mé poslední návštěvě chtěl Bibli….

Je letní čas a pořádně horký. Tak je více času na odpočinek, na přemýšlení. Můžeme být více v klidu. Projděme si svůj život, možná uvidíme, čeho jsme si v každodenním běhu všedních dní nevšimli. Třeba ve svém životě najdeme nejen věci negativní, ale docela dost i těch pozitivních. Je možné, že najdeme stopy Boha v našem životě.

PhDr. Irena Lesová

psycholožka
Tel.: 730 549 338