Příspěvek od nadace Výboru dobré vůle Olgy Havlové pomáhá Charitě Vlašim při vzdělávání pracovníků
30. prosince 2021 Naše články

Příspěvek od nadace Výboru dobré vůle Olgy Havlové pomáhá Charitě Vlašim při vzdělávání pracovníků

Příspěvek z grantu Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové využily nejen zdravotní sestry, ale také pracovnice v sociálních službách a sociální pracovnice.

Již několikátým rokem měly naše zdravotní sestry možnost účastnit se odborných kurzů pořádaných Fakultní Thomayerovou nemocnicí.  Tentokrát se kurzů účastnily také pracovnice v sociálních službách, tedy pečovatelky a asistentky našich terénních sociálních služeb.

Kurzy na téma Bazální stimulace® jsou ve Fakultní Thomayerově nemocnici vedeny na výborné profesionální úrovni. Našimi sestrami jsou oblíbené a pro klienty zdravotních a sociálních služeb jsou velmi přínosné. Kurzy probíhají v několika úrovních a pracovnice mohou ve vzdělávání pokračovat i několik let po sobě.

Bazální stimulací u pacienta podporujeme v nejzákladnější rovině lidské vnímání a komunikaci. Tuto techniku využíváme u pacientů se somatickým postižením, u lidí s různými akutními a chronickými onemocněními, po úrazech mozku a také u klientů s demencí.

Jsme velmi vděčni, že naše pracovnice měly opět možnost díky finančnímu příspěvku Výboru dobré vůle nadaci Olgy Havlové účastnit se kurzů Bazální stimulace®. A vzhledem k tomu, že se některé kurzy Bazální stimulace® nemohly z důvodu nepříznivé epidemiologické situace uskutečnit, uvítali jsme také možnost, že jsme mohli část příspěvku využít na vzdělávání pro sociální pracovníky.

IMG-20211229-WA0008

 

Bc. Terezie Veletová

sociální pracovník
Tel.: 734 165 062 E-mail: c.yo-~l7TmrBVj56LTprRb~lWoyk97c4Ys